Note foarte pentru funcționarii publici ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Se acordă importanță tot mai mare interviurilor și examenelor pe care le susțin funcționarii publici, în vederea promovării în grad profesional.

După zeci și sute de rezultate slabe obținute în urma evaluărilor, în mai multe instituții ale statului, pentru unii învățătura a început să capete o mai mare valoare și prin urmare apar și rezultatele pozitive. Astfel, în ceea ce privește rezultatul probei interviu din data de 30.09.2020, ora 1200, la examenul pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, în semestrul II 2020 și având în vedere prevederile art. 6l alin. (4) și art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 61112008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 • Boceanu OanaIonela inspector, clasa I, grad profesional superior Serviciul Resurse Umane DGASPC Caraș-Severin – 88 puncte – ADMIS

  leader board 728 x 90 px
 • Paraschiv Manuela- Ionela inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Resurse Umane DGASPC Caraș-Severin  – 80 puncte  – ADMIS

 • J. Bugdrin LdcrimioaraMariana inspector, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Asistent de Persoane cu Handicap și Persoane Vârstnice DGASPC Caras-Severin –  80 puncte  – ADMIS

 • Gligor Mihaela inspector, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Asistență Persoane cu Handicap și Persoane Vârstnice DGASPC Caras-Severin – 80 puncte  – ADMIS

 • Bojinescu Amalia-Monica inspector, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Protecție Rezidențială a Copilului DGASPC Caras-Severin – 80 puncte  – ADMIS

 • Roseti Fabian consilier juridic, clasa I, grad profesional principal Serviciul Juridic Ai Contencios DGASPC Caraș-Severin –  80 puncte – ADMIS

 • Vasilovici Cristina-Adriana consilier, clasa I, grad profesional principal Compartimentul Asistență Persoane cu Handicap și Persoane Vârstnice DGASPC Caras-Severin – 76 puncte – ADMIS

 • Crelu Ionela inspector, clasa I, grad profesional superior Compartimentul Finanțe Buget, Contabilitate, Salarizare DGASPC Caras-Severin – 76 puncte – ADMIS

 • Iancea AndreeaGeorgeta inspector, clasa I, grad profesional principal Serviciul Administrativ. Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, SSM și PSI DGASPC Caras-Severin 76 puncte ADMIS

Promovarea probei interviu: obținerea unui minim de 50 de puncte. Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba interviu pot formula contestație in termen de cel mult24 de ore de la afișare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Diana Lala- inspector.