Majoritatea studenților UVT, în online și în al doilea semestru al anului universitar. Care sunt excepțiile?

Senatul Universității de Vest din Timișoara a decis că majoritatea facultăților rămân în continuare în sistemul online, ca urmare a contextului epidemiologic. Studenții de la Arte, Sport, Muzică și Teatru vor învăța în sistem hibrid, în al doilea semestru al acestui an universitar. 

Astfel, la Facultățile de Arte și Design, Educație Fizică și Sport, Muzică și Teatru, activitățile didactice față în față se vor desfășura într-un format și după un program stabilit la nivelul acestor facultăți, în condițiile respectării normelor legale în vigoare.

Senatul UVT a mai decis și că activitățile aferente elaborării lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat, precum și activitățile de practică de specialitate, acolo unde este cazul, se pot derula în spațiile universității, cu respectarea normelor legale în vigoare. De asemenea, activitățile aferente desfășurării și finalizării studiilor de doctorat, precum și cele aferente susținerilor tezelor de abilitare se pot derula în aceleași condiții, în spațiile UVT.

leader board 728 x 90 px

Propunerea de a relua în mod selectiv și cu respectarea normelor legale în vigoare activitățile față în față a venit doar pentru cele câteva situații particulare, de la trei facultăți cu profil vocațional, cele de Arte și Design, Educație Fizică și Sport și cea de Muzică și Teatru, dar și pentru elaborarea și finalizarea lucrărilor de licență și disertație, ca și pentru studiile de doctorat și abilitare. UVT se află printre cele mai avansate universități ale țării, ca indice al favorabilității angajaților față de procesul de vaccinare, peste 70% dintre angajați fiind favorabili vaccinării, peste 700 de angajați fiind programați pentru administrarea vaccinului împotriva SARS-Cov-2. Mai avem nevoie de doar câteva luni pentru a depăși cu bine dificultățile pandemiei, iar acest context a fost determinant pentru continuarea formatului educațional online, în cazul majorității programelor de studii, în semestrul al doilea al acestui an universitar.”, a declarat rectorul UVT, Marilen Pirtea.

Reglementările în vigoare la acest moment, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul UVT și care privesc organizarea procesului didactic (Metodologia privind organizarea procesului educațional în regim hibrid sau exclusiv online la Universitatea de Vest din Timișoara în semestrul I al anului universitar 2020- 2021), inclusiv modalitatea de raportare a activităților aferente, rămân valabile.