MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal

anunt public
STPT job 1000x200

În atenția cetățenilor Comunei Coronini

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ( APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august- 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.

publicitate online in ziar Express de Banat

Cererile se depun/ transmit ( prin fax / poștă/ electronic) la Centrele APIA unde au depus Cererea unică de plată 2022. APIA pune la dispoziția solicitanților formularele pretipărite ale cererii de solicitare ajutorului excepțional, încărcate cu datele preluate de IACS- Cererea unică de plată 2022: date de identificare , suprafețe și culturi (coduri de cultură) declarate, iar aceștia trebuie să le verifice/ completeze/ corecteze dacă este cazul.

Documentele atașate cererii sunt următoarele:
a) Copie a documentelor justificative de achiziție de la furnizori a resurselor materiale necesare, respectiv produse fertilizante, motorină, produse de protecție a plantelor, după caz, emise în perioada 24 februarie 2022- 12 august 2022;
b) Copie documente coordonate bancare în condițiile în care coordonatele bancare sunt diferite față de coordonatele bancare înscrise în cererea unică de plată 2022;
c) Declarație pe proprie răspundere privind înregistrarea în scopuri TVA- Anexa 11 din Ghidul solicitantului ;
– Pentru solicitanții neplătitori de TVA va fi decontată întreaga valoare înscrisă în documentul justificativ de achiziție;
– Pentru solicitanții înregistrați ca plătitori de TVA aceasta nu se decontează prin ajutorul excepțional.
Documentele depuse/ transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma ,, conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.
Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:
a) Să solicite ajutorul excepțional prin depunerea cererii la centrul APIA la care este arondat;
b) Să fie înregistrați în evidențele APIA cu cerere unică de plată 2022 cu suprafețe declarate de teren cu plantații pomicole pe rod și/ sau cu arbuști fructiferi și/ sau cu plantații viticole pe rod cu struguri pentru vin, prevăzute la codurile menționate în anexa nr. 1; suprafețele declarate se încadrează în intervalul de la minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv chiar dacă suprafețele declarate în cererea unică 2022 sunt mai mari de 200 ha;
c) Să achiziționeze resurse materiale pe bază de documente justificative, precum documente fiscale respectiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de identificare ale solicitantului respectiv nume și prenume/ denumire, în perioada 24 februarie- 12 august 2022;
d) Să mențină suprafața aferentă culturilor pentru care beneficiază de ajutor excepțional, în anul de cerere 2023.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă adresați primăriei.

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/