Lucrări de îngrijire pe 5.300 de hectare de pădure din Caraș-Severin

Lucrările de îngrijire și conducere a copacilor tinere sunt acele lucrări tehnice care se execută după ce arboretul instalat pe o anumită suprafață, prin lucrări de împădurire sau din regenerări naturale realizate în anii anteriori, realizează așa-numita stare de masiv – coroanele arborilor tineri învecinați se întâlnesc.

Importanța lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor constă în faptul că asigură obținerea unor structuri ale arboretelor favorabile, sub raport ecologic și genetic, care să asigure exercitarea eficientă a funcțiilor atribuite pădurii respective, mai precis de protecție (a solului, a apelor etc.) și producție.

Executarea corespunzătoare a acestor lucrări este o caracteristică definitorie a silviculturii intensive, preocupări în acest sens existând încă din primele decenii ale secolului XX, în baza cărora au fost și elaborate primele îndrumări tehnice (1949), acestea fiind revizuite permanent în funcție de observațiile și rezultatele obținute în ceea ce privește gestionarea durabilă a pădurilor și protejarea mediului înconjurător.

În ansamblul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se deosebesc mai multe tipuri de operațiuni, fiecare caracterizându-se printr-un scop și tehnică de lucru aparte, dar integrate între ele. Aceste intervenții nu se execută izolat, ci alcătuiesc un sistem unitar de lucrări de îngrijire și conducere, în care fiecare intervenție este condiționată de lucrările anterioare și în același timp condiționează intervențiile viitoare.

Principalele lucrări de îngrijire care se execută după realizarea stării de masiv a arboretelor, în ordinea de intervenție cronologică, pe măsura creșterii vârstei arboretului, sunt:

  • Degajările. Prin aceste lucrări se urmărește apărarea/promovarea speciilor principale valoroase împotriva speciilor secundare copleșitoare sau de o altă proveniență, considerate necorespunzătoare, fiind prima intervenție după constituirea stării de masiv.
  • Curățirile. Sunt lucrări de îngrijire cu caracter de selecție negativă, ce se aplică arboretelor aflate în stadiile de nuieliș și prăjiniș, în scopul îmbunătățirii calității, creșterii și compoziției arboretului, prin extragerea arborilor rău conformați, accidentați, bolnavi, înghesuiți și copleșiți sau aparținând unor specii mai puțin valoroase și care nu corespund țelului de gospodărire și exigențelor ecologice. Se execută la 2 – 4 ani după ultima lucrare de degajări și se reintervine la intervale cuprinse între 3 și 5 ani, în funcție de specie, starea arboretului, condițiile staționale și lucrările executate anterior.
  • Răriturile. Lucrări de îngrijire care se efectuează periodic în arborete, după ce acestea au atins stadiul de dezvoltare păriș și ulterior în stadiile de codrișor și codru mijlociu, lucrări prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafață, micșorându-se temporar consistența, în scopul ameliorării structurii, creșterii și calității arboretelor care sunt conduse spre maturitate.

La nivelul Direcției Silvice Caraș-Severin, programul pentru executarea acestor tipuri de lucrări în anul 2021 este de 5.300 ha, structurat astfel: degajări – 740 ha, curățiri – 860 ha, rărituri – 3.700 ha, lucrări care vor fi executate până la finalul anului. „Unitatea noastră își asumă cu responsabilitate rolul de administrator al fondului forestier proprietate publică a statului”, spun reprezentanții Direcției.