Liceele tehnologice din Caransebeş ţintesc fonduri europene!

Administrația locală din Caransebeș pune accent pe învățământul tehnologic. Trei licee din oraș vor fi dotate cu aparatură de specialitate astfel încât elevii să poată efectua orele de practică în condiții optime.

Primăria Municipiului Caransebeș dorește să investească în sistemul educațional, mai ales în dotarea și eficientizarea școlilor tehnologice. Compartimentul de Proiecte și Programe al Primăriei a inițiat un proiect pentru accesarea unor fonduri europene de care ar beneficia liceele tehnologice.

„Banii vor fi alocați liceelor tehnologice Decebal, Dacia și Trandafir Cocârlă, pentru modernizarea și dotarea cabinetelor și atelierelor de practică. Elevii trebuie să învețe într-un mediu adecvat, iar această dotare cu aparatură pentru laboratoare și atelierele de practică vine tocmai ca să ajute elevul să aprofundeze cunoștințele de la orele teoretice”, ne-a precizat Felix Borcean, primarul Caransebeșului.

leader board 728 x 90 px

Prin acest proiect se încearcă sprijinirea tinerilor pentru integrarea pe piaţa muncii, prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere.

Educația tehnologică are drept scop dezvoltarea gândirii centrate pe tehnică și dirijată spre înțelegerea marilor principii, care explică descoperirile științei, urmărește să dezvolte curiozitatea intelectuală, înclinată spre cercetarea personală și să alimenteze creativitatea. În societatea informațională, educația tehnologică capătă noi valențe, prin formarea gândirii sistemice și a deprinderilor de lucru în echipă, care sunt esențiale pentru stimularea inițiativei și a creativității.