La Reșița au început înscrierile pentru Facultatea de Pompieri!

promovare online Timisoara Casa Auto

Până duminică, 09 iulie 2023, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin recrutează candidaţi interesaţi să intre în rândul pompierilor militari!

Persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, unde, în acest an, sunt scoase la concurs 38 de locuri (din care 1 loc pentru romi la Facultatea de Pompieri, programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri” – forma de învățământ cu frecvență 4 ani).

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la

concursul de admitere;

 1. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 2. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 3. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 4. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 5. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 6. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Cererea-tip de înscriere se poate descărca de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră) sau de pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al Judeţului Caraş-Severin (www.isusemenic.ro), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane.cs@yahoo.com, până la data de 9 iulie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 21 iulie 2023, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraș-Severin.

promovare banner maxagro

Evaluarea psihologică a candidaților, se va realiza, conform planificării, până la data de 14 iulie 2023.

            Proba de evaluare a performanţei fizice se va susţine în perioada 18-24 august 2023, iar proba de evaluare a cunoştinţelor se va susține în perioada 29-30 august 2023.

             Examinarea medicală va avea loc, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 5– 29 septembrie 2023.

 

Informaţii detaliate privind admiterea se pot obține de pe site-ul:  www.isusemenic.ro  secțiunea Carieră, la numerele de telefon 0255/211213, 0255/211214, 0756132145, 0756132146 sau prin consultarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”, disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

publicitate tmc 640