La Băile Herculane se distribuie tichete de masă, pentru cazurile sociale

Primăria Băile Herculane se ocupă de distribuirea tichetelor sociale pentru o masă caldă persoanelor care au o situație materială precară.

Aceste bonuri care vin sub formă de tichete sau carduri provin din stocurile de intervenție comunitară, destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România, în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – P.O.A.D., finanțat prin fonduri de la Uniunea Europeană.

Conform OUG 115/16.07.2020 beneficiarii programului sunt persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Tichetele sociale vor fi distribuite până în data de 16 noiembrie, în incinta Primariei Baile Herculane, Directia de Asistență Socială. În momentul ridicării tichetelor, beneficiarii trebuie să prezinte cartea de identitate în original și copie împreună cu fotocopia ultimului cupon de pensie.