Jumătăți de impozit pentru „soba dă la drum”

Consiliul Județean Caraș-Severin anunță că persoanele fizice sau juridice care își folosesc imobilele sezonier pentru turism vor plăti la jumătate impozitul pe acele imobile.

„Consiliul Județean Caraș-Severin informează toți operatorii economici din domeniul turismului că, în conformitate cu prevederile art. 456 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție”.

De scutiri vor beneficia în special țăranii care au acceptat să intre în programul „soba de la drum”. Concret, orice proprietar de casă care dorește să facă sezonier agroturism, adică să ofere una dintre camerele sale ca spațiu de cazare pentru diverși turiști, să o poată face, fără o birocrație prea mare. La fel se întâmplă și cu persoanele fizice și juridice care efectuează activități turistice sezoniere în imobilele lor, nu mai mult de jumătate de an. Aceștia vor plăti impozitul redus la jumătate în anul fiscal următor declarării acestei activități sezoniere.