Introducerea turismului în oferta educaţională a liceului de la Moldova Nouă deschide porţile unor servicii de calitate în zona Clisurii Dunării

Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” pregătește încă o veste îmbucurătoare pentru elevii din Moldova Nouă. Începând cu anul școlar 2020-2021, o nouă specializare bate la ușa învățământului profesional: turismul.

Dacă anul școlar 2019-2020 le-a oferit posibilitatea absolvenților de gimnaziu să acceadă la specializări ce țin de mecanică auto, sudură sau tinichigerie-vopsitorie auto, anul viitor, aceștia pot avea ocazia să ia parte la forma de învățământ dual, calificările profesionale în domeniul turismului (ospătar, vânzător în unități de alimentație sau lucrător hotelier) fiind oportunitatea perfectă de a completa minusul pe care îl amintea primarul comunei Berzasca, Petru Nicolae Furdui, în privința dezvoltării potențialului turistic românesc, dar mai ales al celui din zona Clisurii Dunării: calitatea serviciilor oferite.

Din punct de vedere al caracteristicilor de organizare, această formă de învățământ se rezumă la următoarele aspecte:

– este organizată la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori;

– sunt asigurate oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract individual de pregătire practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

– operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

– facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Absolvenții claselor a VIII-a trebuie să aibă în vedere că perioada de studiu în acest caz este de trei ani de zile, cu o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate de operatorul economic:

– în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele școlii și la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;

-în al doilea an, aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;

– în anul al treilea an, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice. Totodată, pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală de 24 de săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul al doilea și 10 săptămâni în cel de-al treilea an.

Cu privire la avantajele elevilor din învățământul dual, aceștia beneficiază de susținere financiară acordată de la bugetul de stat, prin intermediul Programului Național de protecție socială „Bursa profesională” prin care, fiecare elev, primește suma de 200 de lei. Suplimentar, elevii primesc o bursă de la operatorul economic, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice. În plus, tinerii pot beneficia de masă și cazare gratuită în cantinele și internatele școlare (acoperire acestor cheltuieli se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile județene, prin decizii proprii). În cazul elevilor care frecventează învățământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilitățile de cazare, masă gratuită prevăzute anterior se acordă conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.

În privința materializării scopului propus, Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă a făcut deja primii pași: înaintarea solicitărilor de școlarizare în învățământul dual și specializarea cadrelor didactice în acest sens.

Învățământul dual îndeplinește următoarele cerințe:

– contract de parteneriat între operatorii economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară;

– contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, încheiat între elev (părinte, tutore sau susținător legal al minorului), operatorul economic și unitatea de învățământ;

– facilități fiscale pentru operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ.