Întreținerea și gestionarea cimitirelor din Timișoara, scoase la licitație. Fostele contracte, în vizorul DNA

cimitir timisoara

Serviciile de întreținere și gestionare a cimitirelor din Timișoara au fost scoase la licitație. Se pornește de la aproape un milion de euro. Fostele contracte fac obiectul unui dosar intrumentat de DNA.

Licitația vizează „Delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii şi activităţi necesare exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor, Cimitirul Stuparilor, Cimitirul Calea Şagului si Cimitirul str. Rusu Şirianu (2 loturi)”.

Licitația va porni de la 4,7 milioane de lei. Caietul de sarcini este unul stufos, toate serviciile ce vor fi prestate fiind enumerate. Este un semn că administrația locală vrea să fie cât mai transparentă pentru a nu mai trezi suspiciuni.

Lotul 1 – Contract de concesiune privind Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor şi Cimitirul Stuparilor. Valoarea anuală minimă a redevenţei de la care va porni licitația – 110.000 lei fără TVA; valoarea anuală a reparațiilor capitale sau a investiţiilor – 70.000 lei fara TVA pentru Cimitirul Calea Lipovei și Cimitirul Saracilor; 40.000 lei fără T.V.A. pentru Cimitirul Suparilor.

Lotul 2 – Contract de concesiune privind Cimitirul Calea Şagului şi Cimitirul Rusu Şirianu. Valoarea anuală minimă a redevenţei de la care va porni licitația – 110.000 lei fără TVA; valoarea anuală a reparațiilor capitale sau a investiţiilor – 70.000 lei fără TVA pentru Cimitirul Calea Şagului și 40.000 lei fără T.V.A. pentru Cimitirul Rusu Şirianu.

Serviciile presupun acoperirea tuturor etapelor de înmormântare, de la preluarea comenzilor, organizare, transportul și procesul de înhumare. Sunt și clauz clare legate de curățenie, reparații și investiții.

Potrivit caietului de sarcini, trebuie realizate următoarele servicii: „supravegherea lucrărilor de construcţii care se efectuează, urmărind asigurarea ordinii şi curăţeniei la locurile din jurul construcţiilor; respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţilor de înhumare, deshumare şi transportul persoanei decedate; activităţi de reparaţii/ întreţinere şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică; reparaţii alei şi garduri împrejmuitoare, întreţineri curente ale construcţiilor aferente, construcţii precum şi alte bunuri mobile şi imobile care constituie patrimoniul cimitirelor; efectuarea reparațiilor capitale și a investiţiilor din cimitire la nivelul de calitate şi financiar aprobat; servicii de asigurare a pazei şi ordinii în incinta cimitirului; încasarea tarifelor şi taxelor aprobate de consiliul local prin hotărâre; servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei din perimetrul cimitirului; activităţi de întreţinere, protejare şi conservare a spaţiilor verzi, gazonului, arborilor, arbuştilor, precum şi a oricăror alte amenajări dendro-horticole din incinta cimitirului care constau în: cosirea/tăierea ierbii, toaletarea şi tăierea de arbori/arbuşti, ierbicidarea şi combaterea buruienilor de pe alei şi spaţiile verzi dintre morminte/locuri de veci, greblarea frunzelor/vegetaţiei uscate sau rezultată în urma tăierii/cosirii şi transportarea la deponeu; asigurarea în incinta cimitirelor a condiţiilor de igienă cerute de reglementările în vigoare; executarea a cel puţin de două ori pe an (înainte de Sfintele Sărbători Pascale şi de 1 Noiembrie) a unei curăţenii generale.”

Firmele interesate de contract pot depune oferte până în 2 noiembrie.

Vă amintim că DNA instrumentează un dosar în care este cercetat fostul director al Direcției de Patrimoniu Clădiri Est Timișoara, Florin Răvășilă. Încă din 2020 au existat suspiciuni că Răvășilă ar fi luat mită pentru ca o anumită firmă să primească în întreținere cimitirele din Calea Șagului și pe Rusu Șirianu.