ÎNȘTIINȚARE SECETĂ PEDOLOGICĂ 2022

seceta 1

,,Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ – teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul (Primăria comunei Dognecea), în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole afectate de secetă”.
ÎNȘTINȚĂRILE se pot depune la registratura Primăriei comunei Dognecea.

afis