Înștiințare secetă 2022

seceta 1

Utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă, înscriși în evidențele Agenției de Plăti şi Intervenție pentru Agricultură, pot depune înștiințări scrise la unitatea administrativ – teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul (Primăria comunei Rusca Montană).

Înștiințările pot fi depuse în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole afectate de secetă.

ÎNȘTINȚĂRILE se pot depune la registratura Primăriei comunei Rusca Montană, județul Caraș-Severin

tabel seceta