UPDATE: Inspectorul general, Nicolae Grindeanu, numit ilegal pe funcție?

casinoherculane by sungarden alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Sorin Frunzăverde, a transmis astăzi o adresă ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie, prin care invocă o serie de motive cu privire la legalitatea numirii lui Nicolae Grindeanu pe funcția de inspector general. Prin urmare, solicită aplicarea legii.

În adresa transmisă la București se arată că inspectorul general, Nicolae Grindeanu, a îndeplinit condițiile de pensionare la limită de vârstă în luna noiembrie a anului 2011, moment la care încă ocupa funcția de director la Liceul Pedagogic ,,CD Loga” din Caransebeș.

,,Conform Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, în vigoare la acea dată, în speță art.284 alin (2), personalul de conducere se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare, iar după acea dată se interzice deținerea oricărei funcții de conducere, de îndrumare şi de control. Pe cale de consecință, nu putea să mai ocupe niciun fel de funcţie de conducere, de îndrumare şi de control și nici măcar pe cea de execuție, dar, conform Ordinului OMECTS nr.5552/2011, în speţă art.11 alin.(1), personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte vârsta de pensionare, se pensionează, de regulă, la data încheierii anului şcolar, acesta continuându-și activitatea până la data de 31.08.2012. Conform tuturor actelor normative în vigoare, la data de 31.08.2012, domnul Nicolae Grindeanu își pierdea toate calitățile, în principal pe cea de profesor titular şi, în subsidiar, pe cea de conducere de inspector şcolar general adjunct”, se arată în adresa semnată de Sorin Frunzăverde și transmisă celui care răspunde de învățământul din România, Remus Pricopie.

Potrivit aceluiași document, după perioada august 2012, neţinându-se cont de niciun fel de prevedere legală, Nicolae Grindeanu a fost numit, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de conducere de inspector școlar adjunct, acesta pierzându-și, prin efectul legii, calitatea de profesor titular și fiindu-i interzis prin lege organică să ocupe o funcție de conducere, îndrumare și control. Conform legii, nu putea să-i fie rezervată o catedră după pensionare, acesta putea fi remunerat doar cu plata cu ora, calitate care nu-l îndreptățea, pensionar fiind, să ocupe funcții de conducere de orice rang.

Pe lângă toate acestea, președintele Consiliului Județean mai arată că Nicolae Grindeanu a ocupat ilegal atât funcția de profesor titular, din care a fost detașat, cât, mai ales, funcția de conducere de inspector şcolar general adjunct.

,,Printr-un fals i s-a menținut domnului Nicolae Grindeanu calitatea de profesor titular și pe cale de consecință i s-a rezervat o catedră, contrar tuturor actelor normative invocate precedent, sens în care i s-a conferit calitatea de inspector şcolar general adjunct şi/sau inspector şcolar general (în prezent)”, susține Sorin Frunzăverde.

promovare banner maxagro Muzeul TM

În acord cu prevederile legale, oficialii Consiliului Județean consideră că menţinerea funcţiei de profesor titular şi, pe cale de consecinţă, rezervarea catedrei după împlinirea condiţiilor de pensionare ar fi trebuit să conducă la încetarea de drept a contractului individual de muncă, şi nu la prelungirea acestuia pentru o perioadă de 3 luni (31.08.2012-18.12.2012), stare de fapt care reprezintă o abatere gravă a reprezentanţilor Liceului ,,C.D. Loga” din Caransebeş, care prin acţiune sau inacţiune au emis sau nu acte administrative de prelungire lovite de nulitate absolută.

După primirea unui răspuns avizat, președintele Consiliului Județean își rezervă dreptul de a se adresa unei instanțe judecătorești care, prin hotărârea ce o va pronunța, să clarifice aspectele semnalate.

Contactat telefonic, inspectorul general Nicolae Grindeanu a ținut să facă o serie de precizări legate de adresa transmisă ministrului Remus Pricopie. „Acesta este efectul problemei de la Oțelu Roșu. Prin legea educației, cu metoda aferentă pentru profesorii cu doctorat, vârsta de pensionare se prelungește cu trei ani peste vârsta standard cu tot ceea ce înseamnă asta. Sunt în perfectă legalitate și sunt încă profesor titular din acest motiv, și nu pentru că pentru Grindeanu s-a aplicat o lege specială sau s-ar fi făcut vreo derogare de la prevederile legii”, a explicat pentru Express de Banat inspectorul școlar general Nicolae Grindeanu.

 

STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/