Infrastructură! Cadastru gratuit pentru locuitorii unor comune din județul Timiș

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI a publicat lista cu cele câteva sute de localități din România unde lucrările de cadastru vor fi acoperite începând cu anul 2020.

Printre aceste unități administrativ-teritoriale se află și cinci localități din estul județului Timiș, respectiv comunele Coșteiu, Găvojdia, Belinț, Margina și Dumbrava. Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot.

Potrivit Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, până acum au mai fost cuprinse în program localitățile Coșteiu, Margina, Topolovățu Mare, Denta și Moravița. Selectarea localităților din zonele rurale a fost făcută după criterii de prioritizare, care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României, comune care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe sau localități în care sunt identificate zone cu vulnerabilități sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

Aproximativ 50 de localități din Timiș au solicitat, pentru acest an, finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) 2015 – 2023. Obiectivul principal al programului este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor – terenuri, clădiri și apartamente – din România, în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.