Începe curăţenia de primăvară la Moldova Nouă. Maşinile abandonate, scoase de pe domeniul public

După ce a anunţat că, în prima parte a acestui an, mai multe parcări de pe raza oraşului Moldova Nouă urmează să intre într-un proces de reabilitare, fie prin pavare, fie prin covor asfaltic nou, primarul Adrian Torma e hotărât, înainte de toate, să facă curăţenie în privinţa vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al urbei pe care o conduce.

În cadrul celei mai recente şedinţe ordinare a Consiliului Local, politicienii de la Dunăre s-au pus de acord în privinţa proiectului de hotărâre privind „Aprobarea Regulamentului de identificare, ridicare, transport, depozitare şi eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al oraşului Moldova Nouă”, ceea ce înseamnă că maşina fără stăpân va fi indisponibilizată şi depozitată la Serviciul Gospodărie Urbană, după parcurgerea câtorva paşi legali de către responsabilii cu aplicarea regulamentului.

Iată care sunt paşii de urmat în acest caz:

– la sesizarea cetăţenilor, agenţii poliţiei locale vor identifica autoturismul şi vor întocmi un proces-verbal de constatare cu date care să permită identificarea acestuia;

– agenţii poliţiei locale vor solicita poliţiei rutiere date despre autovehicul şi proprietarul acestuia;

celtic transilvania 1000x100px

– în cazul în care este identificat proprietarul, acesta va fi invitat ca în termen de cinci zile să de prezinte la sediul poliţei locale;

– în cazul în care proprietarul nu e invitat pe baza raportului întocmit de poliţistul local se iniţiază emiterea dispoziţiei de ridicare a vehiculului;

– se iniţiază un anunţ într-un cotidian local şi se afişează, la primărie, lista cu autoturismele abandonate.

Totodată, în cazul în care, după expirarea unor termene acordate proprietarului, vehiculul trece în proprietatea oraşului Moldova Nouă, prin dispoziţie a primarului, iar dacă deţinătorul legal totuşi doreşte să reintre în posesia maşinii, acest lucru va deveni posibil, conform legii, prin instanţă, mai exact, dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de cinci zile de la înştiinţarea proprietarului. Până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, propritarul achită suma de 2.000 de lei cu tilul de amendă, dispoziţia primarului privind trecerea vehicului în proprietatea oraşului Moldova Nouă rămâne fără obiect, iar vehiculul va fi restituit.

Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân, prin dispoziţia primarului, precum şi bunurile din interiorul acestora, trecute în proprietatea oraşului Moldova Nouă se poate face, conform legii, prin vânzare sau prin valorificarea la o unitate de colectare a deşeurilor.  Sumele obţinute vor intra în bugetul local al primăriei.