Important! Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara gestionează solicitările online. Care va fi programul cu publicul în starea de alertă?

În contextul instituirii stării de alertă, Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara a publicat modul de lucru cu publicul, având în vedere măsurile de siguranță împotriva răspândirii virusului. Acțiunile se vor realiza cu programare online, prin telefon sau prin e-mail. 

Eliberarea actelor de identitate rămâne posibilă prin interacțiune directă, însă accesul în ghișee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare, respectiv titularul actului de identitate și găzduitorul. În cazul în care titularul actului de identitate este minor, va fi însoțit de un reprezentant legal sau de către găzduitor. Cetățenii pot să achite taxele aferente online cu card bancar, pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la adresa https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx, fără a fi necesar să se autentifice în sistem. Dacă ați efectuat plățile în ziua precedentă depunerii cererii, nu mai este necesar să prezentați dovada achitării cu extras de cont.

Totuși, multe acțiuni trec pe cale electronică. Numai pe bază de programare online vor fi gestionate următoarele:
 • preluarea documentelor pentru înregistrarea nou-născuților emise de maternitățile de pe baza municipiului Timișoara
 • preluarea declarațiilor de căsătorie 
 • preluarea cererilor de divorț pe cale administrativă 
 • cererile pentru obținerea certificatelor de stare civilă- duplicate
 • extrase multilingve de stare civilă
 • adeverințele de celibat
 • preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și stabilirea reședinței, excepție fac: persoanele netransportabile aflate în unități sanitare sau primite spre îngirjire ori găzduire în instituții de ocrotire  sau centre de servicii sociale șicentre educative  și de asemenea cazurile sociale (nu au locuință sau dovada adresei de domiciliu), cu specificarea că trebuie să facă o programare telefonică la numărul 0743065244

Prin programări telefonice se realizează:

 • înregistrarea unui deces, la numărul de telefon 0757079410.
 • cererile pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine,
 • înscrierea mențiunilor din străinătate (divorț, schimbare nume, încetarea căsătoriei – evenimente care au avut loc în străinătate),
 • schimbarea numelui pe cale administrativă,
 • și înregistrarea tardivă a nașterii, la numărul de telefon: 0747777666.
 • cererile pentru completarea formularului E401,
 • atestarea domiciliului din RNEP necesar la autoritățile din străinătate,
 • furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal,
 • eliberarea adeverințelor privind istoricul de domicilii, la numărul de telefon: 0751999888.

Pe adresa de e-mail evpers@primariatm.ro se vor realiza:

 • cererile pentru rectificarea actelor de stare civilă
 • modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civilă, însoțit de actele doveditoare, în copie.