Idei SMART pentru combaterea șomajului!

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin a organizat săptămâna trecută conferinţa de lansare a proiectului „SMART-Servicii, Măsuri Active, Re/inserție, Transparență” , proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La conferinţă au luat parte atât reprezentanţi ai partenerilor din proiect, cât și reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

Proiectul SMART se derulează în parteneriat cu trei agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din ţară, din județele Maramureş, Mehedinţi şi Timiş.

Obiectivul proiectului îl reprezintă creşterea calităţii, eficienței și transparenței serviciilor de măsuri active de combatere a şomajului prin optimizarea fluxului de informaţii furnizate de Serviciul Public de Ocupare.

Prin intermediul acestui proiect se va facilita accesul direct la Serviciul Public de Ocupare prin furnizarea de servicii publice online persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, mediului de afaceri, administrației publice și instituțiilor publice relevante pe piața muncii din regiunile Sud-Vest Oltenia, Vest și Nord-Vest.

De asemenea, vor fi elaborate analize, studii și prognoze privind piața muncii, vor fi dezvoltate bazele de date ale celor patru servicii publice de ocupare partenere prin înregistrarea şi evidenţierea electronică a serviciilor furnizate, a locurilor de muncă vacante şi a angajatorilor activi şi vor fi dezvoltate servicii de tip „self-service” pentru oferirea de servicii de ocupare online, respectiv medierea muncii şi informare şi consiliere profesională.

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni, începând cu data de 31.12.2013, iar valoarea totală este de aproape 6.300.000 de lei.