Hipercorectitudinea – păcatul celor care știu câte ceva…

Din teama de a nu greși, de a nu primi etichete nasoale, din hipercorectitudine, unii vorbitori ajung să modifice forma prepoziţiei, tratând-o drept variabilă, ca şi cum ar fi vorba de articol. E important să pricepem că articolul posesiv nu e omniprezent. Mai sunt și alte cuvinte la fel de… mici, la fel de importante. Așadar, se spune corect reprezentanţi a (nu ai) 21 de state; autor a (nu al) două cărţi; exponentul a (nu al) ceea ce se numeşte…; caracterul a (nu al) numeroase boli. Desigur că numerele (sau ideea de număr) sunt de vină pentru situația creată! Articolul genitival nu poate apărea înainte de numeral cardinal propriu-zis, nici înainte de ceea ce sau ce sau de câţiva, diferiţi, mulţi, numeroşi, puţini, toţi.

Tot dintr-un soi de fobie de a nu greși, apare forma de plural în structuri în care singularu-i suficient. Totul vine din interpretare. O astfel de structură susceptibilă de apariţia unor erori este combinația subiect (unic) + complement circumstanţial sociativ. Complementul sociativ se asociază cu subiectul propoziţiei în realizarea acţiunii. Din punct de vedere logic, corespondenţii din planul real ai ambelor funcţii sintactice participă la săvârşirea acţiunii. Din punct de vedere gramatical însă, subiectul este singurul element din propoziție care face acţiunea. Acordul se face, aşadar, la singular, adică între subiect şi predicat: Produsul, împreună cu carcasa, este mai scump. Dacă scoatem perechea de virgule, se schimbă lucrurile: Produsul împreună cu carcasa au preţ promoţional. Iată ce poate face prezența/absența virgulei! Totuși, e oarecum forțată treaba, ne complicăm inutil. Am putea spune simplu: Produsul și carcasa… Eventual (mai familiar) – Produsul și cu carcasa…  Împreună cu, cu tot cu sunt specifice sociativului.

Subiectul urmat de un complement comparativ precedat de ca şi constituie o altă structură ce prezintă asemănări cu un subiect multiplu. Enunţul Președintele, ca și miniștrii, nu are fișa postului. include un fals subiect multiplu. Acordul la plural este, așadar, greșit: *Președintele, ca şi/la fel ca miniștrii, nu au fișa postului. În acest caz, ca şi este un conectiv comparativ subordonator, făcând legătura între doi termeni care nu au acelaşi statut în cadrul propoziţiei; și nici în realitate.

Am încheiat cu un exemplu bun de ca și și încheiem săptămâna cu dor de scris, de luni, de Năzbâtii limbistice.

P.S. Oare greșeala din imagine e dintr-o știință aproximativă sau dintr-o nepăsare totală? Poate din dorința de a arăta că dumneaei știe să facă acordul… Mi-aduc aminte de un fost premier care accentua obsesiv PE CARE, demonstrând în cel mai drăguț mod că dumnealui nu e precum fostul fost premier, devenit celebru că l-a lăsat pe CARE fără PE.