Grupul PSD rezistă! Social-democrații din Caransebeș nu renunță la două proiecte de hotărâre mult discutate!

Se anunță o nouă ședință de Consiliu Local cu scântei la Caransebeș. Grupul PSD nu renunță la proiectul de hotărâre privind eliminarea unei decizii anterioare a forului local prin care a fost majorată taxa pentru gunoi.

Consilierii locali din Caransebeș se întâlnesc în ședința ordinară a lunii februarie mâine, la ora 14.00, în Sala 1 Decembrie 1918 a Primăriei Municipiului.

Pe ordinea de zi sunt stipulate 27 de puncte, printre care amintim vânzarea sau închirierea unor spații din proprietatea municipiului pentru desfășurarea unor activități economice, atribuirea în folosință gratuită a unui spațiu în suprafața de 299 mp din incinta imobilului situat în Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4 către Asociația Free Spirit Riders Caransebeș, pentru desfășurarea activităților specifice clubului. De asemenea, se va lua în discuție proiectul de hotărâre privind dezlipirea unei suprafețe de teren de 5.000 m.p. din Cartea Funciară, proprietatea municipiului Caransebeș și atribuirea în administrare către Biserica Penticostală Menorah, în vederea amenajării unui cimitir, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Programului de îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru municipiul Caransebeș” sau completarea Planului Local de acțiune a rromilor până în 2020.

Dezbaterea va cuprinde și proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Cooperare privind schimbul de informații în scopul corectei înregistrări în evidențele fiscale locale a vehiculelor, între unitatea administrativ-teritorială municipiul Caransebeș, Instituția Prefectului județul Caraș-Severin și Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

La solicitarea grupului PSD din Consiliul Local au fost introduse pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre care sunt din ce în ce mai discutate de către aceștia la ședințele de consiliu și cu care social-democrații nu sunt de acord. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.369/28.12.2016 privind actualizarea taxelor de timbru pentru activitatea de stare civilă prestată de compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, iniţiator Diana Aninoiu și de proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.26/25.01.2017 referitoare la ajustarea tarifului pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri menajere nepericuloase, având același inițiator.