Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente Măsurii 8/6B – Promovarea incluziunii sociale