Fii student la distanță și pregătește un viitor în ritmul tău!  

admitere poli Timisoara

Au început înscrierile la Universitatea Politehnica Timișoara, pentru cursurile la distanță, sesiunea septembrie 2023. Studiază oricând și oriunde! Construiește viitorul în ritmul tău fără compromisuri.

Înscrie-te online la concursul de admitere ID/IFR, sesiunea septembrie 2023 sau optează pentru înscrierea în format fizic, începând chiar de astăzi. Alege să fii student la Poli, la una dintre specializările universității, după un program flexibil și cu aceleași avantaje la finalizarea studiilor în ceea ce privește calitatea diplomelor.

De 25 de ani Universitatea Politehnica Timișoara îți oferă posibilitatea de a studia la distanță,  deschizându-ți ușa spre oportunități nelimitate în domeniul tău de interes. Și ce este cel mai important de reținut? Diploma ta de finalizare de studii la învățământ la distanță are aceeași  valoare și recunoaștere ca și o diplomă obținută la învățământul cu frecvență.

În plus, învățământul la distanță atrage o comunitate diversificată de studenți, cu o varietate de experiențe și perspective, cu vârste diverse, inclusiv cu domiciliul în străinătate. Te vei conecta cu mentori și colegi din întreaga lume, împărtășind cunoștințe și construind relații valoroase pe tot parcursul studiilor tale. https://elearning.upt.ro/admitere/

ADMITERE 2023 – sesiunea SEPTEMBRIE 

●Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 14 locuri,  https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/informatica/

●Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii  Informaționale – 8 locuri, https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/

●Comunicare și Relații Publice: specialiști în comunicare – 3 ani de studiu,  învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 25 de  locuri, https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

●Tehnologia Construcțiilor de Mașini: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 27 locuri,  https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

Tipul concursului de admitere 

Pentru formele de învățământ ID/IFR, admiterea se desfășoară prin concurs de dosare, media de admitere este egală cu media la bacalaureat. În acest an, procedura de admitere poate fi realizată atât online (înscrierea), cât și fizic, la sediul CeL sau centrele din facultăți și centrele  zonale dedicate admiterii, conform programului din calendarul admiterii 2023. Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, mai precis – diploma de studii superioare de licență  în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă, conform cu hotărârea publicată în  Monitorul Oficial al Guvernului României.

Calendar ADMITERE SEPTEMBRIE 2023 
Înscriere candidați 
Online pe platforma 
Enroll   
https://admitere.upt.ro/ 
 
 
 
Fizic la centrele din 
facultăți sau la sediul 
CeL 
25.08.2023 – 09.09.2023, până la ora 14:00; 
 
 
 
31.08.2023 – 09.09.2023 până la ora 14:00; 
astfel: 
31.08 – 01.09.2023, 09:00 – 16:00; 
02.09.2023, 09:00 – 14:00; 
04 – 08.09.2023, 09:00 – 16:00; 
09.09.2023, 09:00 – 14:00; 
Concurs de dosare și 
afișarea rezultatelor 
concursului 
Online 
09.09.2023, ora 20:00 
Confirmări Runda I 
Fizic la sediu CeL 
 
 
 
11.09.2023 – 12.09.20239:00 – 16:00; 
 
 
11.09.2023 – 12.09.2023, până la ora 16:00; 
 
 
Afișare Runda II 
Online 
12.09.2023, ora 20:00 
Confirmări Runda II 
Fizic la sediu CeL 
 
 
 
Online prin Enroll, 
13.09.2023, 9:00 – 16:00; 
14.09.2023, 9:00 – 14:00; 
 
 
13.09.2023 – 14.09.2023, până la ora 14:00; 
 
Afișare Runda III 
Online 
14.09.2023, ora 16:00 
Confirmări Runda III 
Fizic la sediu CeL 
 
 
 
14.09.2023, orele 16:00 – 18:00; 
 
 
14.09.2023, orele 16:00 – 18:00; 
Rezultate finale 
Online 
14.09.2023, ora 20:00; 
 
Înscrieri online și fizic 
Înscrierea la concursul de admitere cu depunerea actelor necesare și întreg procesul de admitere și confirmare a locului, pentru anul universitar 2023 -2024 se poate realiza atât online  folosind aplicația dedicată Enroll (UPT – Universitatea Politehnica Timisoara), cât și fizic, la centrele din facultăți sau sediul CeL (Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 2) sau centrele zonale dedicate admiterii, personal de către fiecare candidat. Mobil: (+4)0725 890 389; (+4)0725 890 988  E-mail: contact@elearning.upt.ro 
Metoda de învățământ 
Diploma de licență acordată la finalul studiilor este echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma de învățământ cu frecvență, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ cu  frecvență. 
 Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță: 
patru întâlniri față în față, pe subiect, în Universitate / semestru, programate în  zilele de sâmbătă  ID 
întâlniri sâmbăta și duminica, conform planului de învățământ anual  IFR 
acces permanent la platforma online Campus Virtual al UPT  cursuri, note, teme și informații administrative 
examene programate doar sâmbăta și duminica 
Studenții ID/IFR beneficiază de suport fizic la sediul CeL, dar și online, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, informații administrative, comunicare și interacțiune directă pe durata studiilor.
Informații despre specializări 
Tehnologii   și   Sisteme   de   Telecomunicații   http://www.etc.upt.ro/   

Absolvenții acestei specializări vor deveni specialiști de înaltă performanță şi competență cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiți şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă. Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu. Pentru mai multe informații, accesați: https://elearning.upt.ro/ro/programele-de-studiu/licenta/tehnologii-si- sisteme-de-telecomunicatii/

●Informatică – http://admitere-ac.ro/

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găsește un larg domeniu de
activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web. Pentru mai multe informații, accesați: https://elearning.upt.ro/ro/programele-de-studiu/licenta/specializarea-informatica/

●Comunicare şi Relaţii Publice – https://sc.upt.ro/ro/

Pentru Comunicare şi Relaţii Publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi Relaţii Publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici. Pentru mai multe informații, accesați: https://elearning.upt.ro/ro/programele-de- studiu/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

●Tehnologia Construcţiilor de Maşini – http://mec.upt.ro/

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini (TCM) definește o profesie adaptată evoluției economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piața muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producția de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere şi reparații în domeniul mecanic. Pentru mai multe informații, accesați: https://elearning.upt.ro/ro/programele-de-studiu/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

Informații suplimentare:
∙Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/
∙Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT
∙Twitter: http://twitter.com/elearning
∙Instagram: @elearning_upt
∙Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

1000 x 100 gif logiscool