EXCLUSIV. Documente distruse pentru mușamalizarea devalizării firmelor importante din industria Caraş-Severinului!

explo 1000x200

Societățile din grupul lichidatorului Ion Tudor au devalizat la propriu, prin diverse jocuri de preluare de creanţe, firme importante pentru industria judeţului, cum sunt MCM Steel sau Mioriţa SA!

Firmele intermediarului lui Cristinel Brînda nu au falimentat şi devalizat numai CET Energoterm, ci şi alte firme importante din industria şi economia cărăşeană au avut acelaşi destin. Prin contractul de cesiune de creanță nr. 22/06.09.2012 încheiat între  Cristinel Brînda, în calitate de cedent, și SC MASTER RECOVERY SRL, în calitate de cesionar, reprezentată de GORUIAN AURORA PETRONELA, ca administrator, a fost cesionată la valoarea nominală creanța cedată în valoare totală de 3.502.049 lei înscrisă în tabelul definitiv modificat de creanțe al debitoarei SC MCM STEEL SA. Plata în numerar a sumei de 350.200 lei către cedent a fost înregistrată în Registrul de Casă din data de 06.09.2012, sursa disponibilităților bănești provenind din creditarea SC MASTER RECOVERY SRL de către asociat. Printr-un alt contract de cesiune de creanță nr. 20/23.08.2012 încheiat între Brînda, în calitate de cedent, și SC MASTER RECOVERY SRL, în calitate de cesionar, reprezentată de GORUIAN AURORA PETRONELA, în calitate de administrator, a fost cesionată la valoarea nominală creanța cedată în valoare totală de 36.890 lei înscrisă în tabelul definitiv consolidat de creanțe al debitoarei SC MIORIȚA SA.  Prețul creanței în sumă de 36.890 lei a fost înregistrat ca fiind achitat în numerar către cedent,  sursa disponibilităților bănești provenind din creditarea SC MASTER RECOVERY SRL de către asociat.

Referitor la facturarea sumei totale de 36.890 lei de către SC CRISTINVEST SRL către SC MIORIȚA SA, aceasta a fost făcută având ca temei contractul de prestări servicii încheiat între SC CRISTINVEST SRL, în calitate de prestator, reprezentată prin Cristinel Brînda, și SC MIORIȚA SA, în calitate de beneficiar, reprezentată prin Toma Pil (administrator), obiectul acestuia fiind „Lucrări de amenajare interioară a unui imobil”.

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara,  SC CRISTINVEST SRL a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoarea SC MIORIȚA SA pentru o creanță certă, lichidă și exigibilă, mai veche de 30 de zile, în valoare de 36.890 lei, cu titlu de debit neachitat, fiind desemnat administrator judiciar SCP TUDOR&ASOCIAȚII SPRL.

Caracterul fictiv al prestațiilor, spun procurorii, rezultă din aceea că SC CRISTINVEST SRL nu a întocmit și nu a anexat la factură situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru sau orice alte materiale corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte prestarea efectivă a serviciilor contractate.

Totodată, rezultă că există neconcordanță între durata prevăzută în contract pentru efectuarea lucrărilor (01.09.2009 și până la 01.11.2009) și data facturării lucrărilor, respectiv 01.09.2009. La data de 01.09.2009, SC CRISTINVEST SRL putea factura doar avans la contractul încheiat în aceeași dată, în condițiile în care lucrările nu puteau fi executate la data de 01.09.2009. Din aspectele prezentate la SC CRISTINVEST SRL – anul 2009, rezultă că factura în valoare totală de 36.890 lei emisă către SC MIORIȚA SA nu a fost declarată în decontul de TVA și nu a fost încasată, iar SC CRISTINVEST SRL a fost radiată în 24.05.2011! Din cele de mai sus rezultă că SC CRISTINVEST SRL a emis o factură către SC MIORIȚA SA care nu a fost declarată prin deconturile de TVA, iar ca urmare a neachitării acestei facturi SC CRISTINVEST SRL a solicitat intrarea în insolvenţă a SC MIORIȚA SA.

„Din aspectele prezentate rezultă că beneficiarii finali și-au diminuat în mod nejustificat obligațiile datorate bugetului consolidat al statului, diminuându-și baza de impozitare de calcul a impozitului pe venit/profit prin înregistrarea în contabilitate a unor facturi de cheltuieli cu servicii fictive, iar în baza acestor facturi de cheltuieli s-a înregistrat în contabilitate și s-a declarat prin deconturile de TVA și TVA dedusă, diminuând astfel și obligația de plată a TVA”, susţin procurorii. Pentru ca societățile care au fost beneficiare finale a acestor facturi să înregistreze aceste cheltuieli cu TVA, s-a creat un circuit fictiv de documente între firmele situate pe cele trei paliere ale grupului infracțional condus de Ion Tudor, la care a aderat și judecătorul Nicușor Maldea, în care punctul de plecare se situează la firmele aflate pe primul palier, firmele situate pe al doilea palier având rol de firme intermediare, iar firmele situate pe palierul trei au fost beneficiarii finali.

Existența circuitelor fictive este confirmată și din documentele existente la dosarul cauzei (ex: de la SC CRISTSOLUTIONS SRL au fost identificate facturi de achiziții la societățile din grup fără ca acestea să fie înregistrate în contabilitatea furnizorului). Pentru a nu fi identificate toate documentele primare aferente circuitelor fictive, inculpatul Ion Tudor, administratorul celor șapte societăți comerciale lichidate, a comunicat că documentele justificative ale acestor societăți au fost distruse.

banner 970 x 250