Drept la replică

Ca urmare a articolului postat în data de 25.08.2016 pe site-ul www.expressdebanat.ro, articol intitulat „CSM a decis: trebuie numită o nouă conducere la Tribunalul Caraş-Severin!”, autor Franţ Cristian, vă solicităm, în conformitate cu dispoziţiile art.14 alin.2 din Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.482/2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.573/2014 şi nr.1376/2015, precum şi ale art.19 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, acordarea unui spaţiu pentru exprimarea prezentului drept la replică în raport de respectivul articol, urmând totodată ca dumneavoastră să procedaţi la completarea şi rectificarea datelor şi informaţiilor publicate în cuprinsul respectivului articol.

În fapt, cu toate că articolul se rezumă în proporţie covârşitoare la copierea unor informaţii apărute pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, semnalăm incompleta documentare a autorului, chiar dacă poate avea scuza absenţei studiilor de specialitate în jurnalism şi comunicare. Însă, aşa cum am arătat cu ocazia publicării unor anterioare drepturi la replică, pentru a se bucura de protecţia art.10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, un jurnalist (sau o persoană care îşi arogă calitatea respectivă) are obligaţia efectuării unei verificări corespunzătoare înaintea redactării materialului de presă, a acţionării cu bună credinţă şi a respectării regulilor de etică jurnalistică, aşa cum Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat prin Hotărârea pronunţată în cauza Gaudio vs. Italia. De precizat că, în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat, cu valoare de principiu, că oricine, inclusiv un ziarist, în exercitarea libertăţii de expresie îşi asumă „îndatoriri şi responsabilităţi” a căror întindere depinde de situaţia concretă în discuţie şi de procedeul tehnic utilizat. Respectivele îndatoriri şi responsabilităţi se raportează şi la obligaţia ziariştilor (sau a persoanelor care îşi asumă această calitate) de a acţiona cu bună-credinţă, în aşa fel încât să furnizeze informaţii complete, exacte şi demne de încredere, cu respectarea deontologiei profesionale (elocventă fiind în acest sens Hotărârea pronunţată în cauza Verdens Gang & Aase vs. Norvegia). În fapt, autorul articolului nu a efectuat demersuri pentru obţinerea punctului nostru de vedere cu privire la realitatea faptică şi nici nu rezultă că ar fi studiat – cel puţin la nivel minimal – dispoziţiile legale aplicabile în speţa relatată.

Ca atare, pe calea prezentului drept la replică, ne vedem nevoiţi să expunem mai multe precizări concrete cu privire la conţinutul articolului respectiv, în vederea informării corecte şi obiective a opiniei publice.

leader board 728 x 90 px

Hotărârile administrative nr.854/2016 şi 855/2016 prin care Secţia pentru Judecători din cadrul C.S.M. a dispus revocarea din funcţiile de conducere a preşedintelui şi vicepreşedintelui Tribunalului Caraş-Severin, atacate în prezent la Plenul CSM (fără a avea stabilit încă termen de examinare), vizează cariera magistraţilor, motiv pentru care sunt supuse examinării instanţei de judecată competente – în cazul în speţă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acelaşi regim îl are şi Hotărârea nr. 1000/2016 a Plenului CSM, din care autorul articolului mai sus-menţionat citează, atacată de asemenea de către noi. De precizat că toate hotărârile pronunţate de CSM cu privire la cariera magistraţilor sunt supuse controlului instanţei competente, ele neavând caracter definitiv.

Ca urmare a celor stabilite de Plenul CSM în şedinţa din 23.08.2016 (obiectul articolului indicat mai devreme), am formulat de îndată cale de atac, invocând aplicabilitatea articolelor 29 alin. 5,7,8 din Legea 317/2004, rep., a art 36 ind. 2 alin.7 şi art. 20 din Hotărârea CSM 326/2005, modificată, dispoziţii care atrag suspendarea de drept a respectivei hotărâri. În paralel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează să examineze cererile de suspendare a hotărârilor de revocare pronunţate de Secţia pentru judecători din cadrul CSM, cereri formulate în temeiul dispoziţiilor Legii 554/2004 (hotărâri atacate la rândul lor, după cum s-a menţionat mai devreme, la Plenul CSM). Demersurile respective i-au fost comunicate şi preşedintelui Curţii de Apel Timişoara.

În consecinţă, dată fiind obligaţia oricărui autor de articol de presă de a prezenta în mod clar, complet şi obiectiv realitatea faptică, astfel încât publicul să-şi formeze în mod independent opiniile cu privire la subiectul abordat, vă invităm să publicaţi în maximum 24 de ore de la primire prezentul drept la replică şi să procedaţi la completarea tuturor datelor şi informaţiilor inserate în cuprinsul articolului indicat. Menţionăm totodată că, potrivit normelor deontologice coroborate cu dispoziţiile sus-menţionatului Ghid, un drept la replică se publică în integralitatea sa, fără restricţii şi comentarii, de către instituţia care a difuzat materialul de presă respectiv.

 

                   

                              Judecător STUPARU GABRIELA

                              Judecător dr. CIASC RUSTIN