Domnilor, haideți să legalizăm odată anormalitatea din România și să dăm hoțului ce i se cuvine

De exemplu, putem lucra pe Constituție. Și putem decreta, după cum urmează:

Capitolul 1. Despre societate

Art.1 În Republica România politicianul este mai cetățean decât amărășteanul.

Art.2 Doar politicianului, neamurilor și protejaților lor le este permisă accederea în rânduirea treburilor țării.

Alin.1 În scaunele dregătorilor nu au acces decât cei cu filiație de neam și de partid. În cazuri de funcții minore pot accede și lipitorii de afișe.

Alin.2 Excepție fac amantele ce pot și ele, în funcție de potențial, lua loc în primul rând la congrese și adunări tovărășești sau cetățenești. Dacă se dovedesc de caracter, pot fi numite în funcții de execuție, pe undeva prin eșaloanele doi, trei. Dacă dau dovadă de un caracter exponențial, le poate fi creată calea de a accede chiar în Guvern. Dar atenție! Pot dobândi idei nesănătoase și devin o amenințare pentru influencerul ce le-a promovat și susținut.

Art.3 Sunt excluși cu desăvârșire din funcțiile decizionale cei ce dau dovadă de studii temeinice și de dorință de a pune pe un făgaș normal din punct de vedere instituțional treburile țării.

Alin.1 Pentru punerea în practică a Art.3 se va proceda la discreditarea totală, până aproape de nimicire, a inutilelor bresle ale profesorilor și medicilor. Adică educație și sănătate. Asupra acestora se poate proceda în mod explicit. Asupra breslei judecătorești se va proceda cu mănuși, pentru a nu avea surprize neplăcute și a nu se trezi vreun Catani prin instanțele tovărășești. De exemplu, pensionare cu mulți ani înaintea amărăștenilor, pensii de magistrat la Tribunalul de la Haga etc. (soluții sunt, voință trebuie, tovarăși).

Capitolul 2. Despre administrație

Art.1 Absolut toți reprezentanții administrației naționale și locale, de la șeful și membrii Guvernului, mergând în jos până la ultimul consilier comunal, sunt aleșii lui Dumnezeu pe pământ. Lor li se cuvin toate onorurile și tot respectul pentru istovitoarea muncă ce o prestează în interesul comunității. Ei nu greșesc, ei sunt fără de păcat și fără de interese personale, de gașcă sau de partid.

Art.2 Șpaga se naționalizează. Niciun individ aflat în afara sistemului de stat nu are voie să pretindă, să stabilească și, cu atât mai mult, să-și însușească foloase necuvenite.

Alin.1 Toate aranjamente ce depășesc sutele de milioane se joacă pe bursa din Piața Victoriei. Pentru sume mai mici sunt abilitate și consiliile județene. Într-o oarecare măsură, și primăriile din teritoriu.

Alin.2 Pentru a preîntâmpina abateri de la litera Legii, numirile în funcțiile vitale pentru buna aplicare a dispozițiilor legale nu se vor abate de la prevederile art.1 alin.2

Alin.3 Sub nicio formă nu sunt acceptate poziții critice asupra zeilor administrației. Se va aplica principiul conform căruia alesul știe, alesul face, alesul nu greșește, alesul este zeul nostru pe pământ.

Capitolul 3. Totul este cu voia și la porunca Divinității

Art.1 Toți amărăștenii sunt credincioși. Ca urmare, fiecare cetățean al republicii va fi obligat să vadă în conducătorii săi, trimișii lui Dumnezeu pe pământ. Ei, conducătorii aleși, cu umilință, nu vor decât să arunce asupra poporului bunăstare, fericire și o viață ca în sânul lui Avraam.

Art.2 Prestatorii sinecuriști ai BOR sunt însărcinați cu găsirea minunilor înfăptuite de aleși și trecerea acestora în calendarul sfinților. Cu toții merită o asemenea preaslăvire, date fiind sacrificiile făcute pentru bunăstarea și propășirea poporului.

Aștept de la voi următoarele capitole.