4 din 10 români stau acasă, deşi sunt apţi de muncă!

Rata de ocupare a populaţiei considerată cu vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6% în 2016, în creştere faţă de anul anterior cu 0,2 puncte procentuale. Rata de ocupare a continuat să fie mai mare la bărbaţi (69,7%, faţă de 53,3% la femei), conform informațiilor INS.

Programul Tempo Online al Institutului Naţional de Statistică arată că în anul 2016, în județul Caraș-Severin, erau 175.300 de persoane apte de muncă, iar în anul 2015 au fost disponibile 1,26 locuri de muncă la o persoană activă. Din păcate, programul nu oferă alte date recente defalcat, pe județe, ci numai cifre la nivel național.

Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (62,6%, faţă de 60,2% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 22,3%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani), de 42,8%. Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (86,2%). Erau ocupate 65,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 41% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

În top, prestările de servicii

Salariaţii, al căror număr a fost în creştere faţă de anul precedent (+139 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (73,4%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2016, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 26,6% din populaţia ocupată.

Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 19,4% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (16,6%), specialiştii în diverse domenii de activitate (15,2%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (14,9%). Din totalul persoanelor ocupate, 23,1% lucrau în sectorul agricol, 29,9% în industrie sau construcţii şi 47% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6.497.000 persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (24,6%), comerţ (18,1%) şi construcţii (10,4%).

Tot mai puţini agricultori

Comparativ cu anul 2015, a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit (-232 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în învățământ (-9 mii persoane), administrație publică și apărare (-8 mii persoane), industria extractivă, informații și comunicații și tranzacții imobiliare (toate în scădere cu 4 mii persoane faţă de anul anterior). Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în industria prelucrătoare (+46 mii persoane), construcții (+42 mii persoane), comerţ (+28 mii persoane) și hoteluri și restaurante (+19 mii persoane).

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2016, au lucrat cu program parţial 723 mii persoane (8,6%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (82,8%). În anul 2016, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,8 ore pe săptămână. Totodată, 130 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 12,9 ore pe săptămână.