Dispoziție ședință Consiliu Primăria Caransebeș

DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 11.11.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

leader board 728 x 90 px

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 11.11.2021, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. /11.11.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 11.11.2021:

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata in data de 11.11.2021.

2. Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes convocata de indata in data de 02.11.2021.

3.- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a bugetului centralizat al institutiilor publice , al activitaților finanțate integral sau parșial din venituri proprii si a listei de investitii, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind modificarea duratei estimate de execuție lucrări pentru obiectivul de investitie “Locuinte pentru tineri destinate inchirierii în regim de înălțime P+2E, 20 u.l., Strada Prof. Constantin Daicoviciu nr. 1A, județul Caraș Severin, Municipiul Caransebeș, localitatea Jupa” prevazută in anexa la HCL nr..152/23.07.2021, de la 16 luni la 12 luni.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 78.350 lei Spitalului Municipal de Urgența Caransebes, unitate sanitara colaboratoare a Spitalului Clinic Judetean de Urgența ,, Pius Brînzeu” Timis ,pentru dotarea și funcționarea punctului de operare aeromedical Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat a terenului nr. top 48/1 în suprafața de 1248 mp, înscris în CF nr. 34685 Caransebeș, și a terenurilor nr. top 48/2 și nr top 49/2 în suprafața de 720 mp, inscrise în CF 30757 Caransebes, proprietatea Statului Român.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind actualizarea valorii investitiei “ Proiectare si executie reparații terasa ( acoperiș) Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebes, aprobat prin HCL nr. 219/28.10.2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5