Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.06.2021

1000x100 (1)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.06.2021

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 29.06.2021, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. 577 / 23.06.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.06.2021

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 29.06.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată in data de 09.06.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de 645 mp din terenul înscris în CF nr.32867 Caransebeș, în suprafață de 8153 mp, proprietatea Orașului Caransebeș

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de 1179 mp din terenul înscris în CF nr.43932 Caransebeș, în suprafață de 18051 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, în vederea intabularii, cu destinația drum public.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.39351 Caransebeș, nr.cad. 39351 în suprafață de 556 mp, proprietatea municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 400 mp, înscris în CF nr. 43965 Caransebeș, proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes.

expressheadergeneral (1)
expresb 1000x100

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemptiune la vanzarea imobilului apartament nr.13 situat in municipiul Caransebes, strada Traian Doda, nr. 1, Judetul Caras-Severin, cod LMI Cs -11-m-B-1061- Palatul Korongy.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind acceptarea donației terenurilor înscrise în CF nr.43817 Caransebeș , în suprafață de 1088 mp si din CF nr. 43822 Caransebes, in suprafata de 65 mp, aflate in coproprietatea doamnelor Szladek Maria si Fuhrmann Elisabeta – Adela,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Caransebes a terenurilor inscrise in CF nr.40390 Caransebes, in suprafata de 1000 mp si CF nr. 41146 Caransebes, in suprafata de 1170 mp.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului ,,Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul Primariei municipiului Caransebes”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Municipiului Caransebes, pentru perioada 2021 -2027.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. Proiect de hotarare privind aprobarea traseului subteran al rețelei electrice, pe o lungime totala de 232,5 m , pe imobilele apartinand domeniului public al municipiului Caransebes, în incinta Liceului Tehnologic Dacia Caransebes, strada Iancu Temes și strada Libertatii.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Punctul 14. – Intrebari. Interpelari.

Punctul 15.- Diverse

1000 x 200 gif