Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019

explo 1000x200

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
                                                               DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 25.06.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:
1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019.
2.-Aprobarea procesului verbal al sedintei convocate de indata a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 05.06.2019.
3.- Proiect de hotărâre privind organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel mai mare pret obtinut in vederea vanzarii terenului inscris in CF 42427 Caransebes, nr. cad. 42427 in suprafata de 258 mp, proprietaea municipiului Caransebes, domeniul privat.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei de teren inscrisa in CF 35049 Nr. Cad. 1316, nr. top 4687/36/20/37/3/1/2/2/10, proprietatea municipiului Caransebes , in suprafata de 270 mp in doua loturi de 192 mp respectiv de 78 mp .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1
5. – Proiect de hotărâre privind afilierea municipiului Caransebes in calitate de membru cu drepturi depline al Bursei Romane de Marfuri pentru o perioada de un an .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotărâre privindorganizarea Festivalului ,, Serbarile Verii” la Caransebes în perioada 12-14iulie 2018, editia a IV-a, în Piața General I. Dragalina din municipiul Caransebes de către Asociatia Organizatia Dj-ilor, Artistilor, Muzicologilor, Producători și Interpreti din Timisoara, în parteneriat cu municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotărâre privindPlanul Urbanistic Zonal pentru lucrarea ,,Extindere zona de locuinte “, zona Racovita, beneficiari Table Ghizela, Maftei Mariana, Lazar Calin Aurel si Lazar Camelia.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2
8. – Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș aprobata prin HCL nr.227/12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Caransebes in Consiliului de Administratie al Spitalului.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
9. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.245/29.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr. 250/20.12.2019 privind stabilirea comisiei de analiza a solicitarilor si intocmirea listelor de propuneri privind ordinea de prioritate pentru repartizarea locuintelor sociale din patrimoniul municipiului Caransebes, a locuintelor destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate si a locuintelor destinate inchirierii, construite prin programul ANL, in sensul ca se inlocuieste domnul Isac Marius Adrian – presedinte cu domnul Felix Cosmin Borcean- in calitate de presedinte.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
10. – Proiect de hotărâre privind atestarea domnului Ionescu Marius, domiciliat în municipiul Caransebes str. Tarinei, Bl.A4, Sc.A, Ap.11, în calitate de administrator imobile.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
11. – Intrebari.Interpelari
12. – Diverse.
Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

banner 970 x 250