DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 15.01.2019

În temeiul art. 39, alin.(3), art.43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă  sedinta  extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş,  in data de 15.01.2019, ora 10.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 15.01.2019.

3. – Aprobarea procesului–verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 20.12.2018.

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat in anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin. 1 lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

AVIZAT

                  PRIMAR                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI  CARANSEBEŞ

                 Felix-Cosmin Borcean                                                                                  Ana Bratu

 

Caransebes

Data:11.01.2019