Dispoziție privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.10.2019

1000x100 (1)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.10.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 02.10.2019, ora 13.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre inscris pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr.707 /01.10.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

expressheadergeneral (1)
expresb 1000x100

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019

1. – Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 02.10.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.09.2019.

4.- Proiect de hotarare privind stabilirea tarifelor pentru utilizarea terenului de fotbal aflat în incinta Stadionului municipal Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

CONTRASEMNEAZA,

PRIMAR, Felix-Cosmin Borcean

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ, Ana Bratu

1000 x 200 gif