Dispoziție privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019

1000x100

 DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară in data de 02.07.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.
2. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019.
3.-Aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 25.06.2019.
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea finantarii nerambursabile a proiectelor depuse in sesiunea 1, 2019, organizata de catre Consiliul Local al Municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea infiinţarii Clubului Sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal” Caransebes, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr. 4

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru functiile publice și contractuale din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

8. – Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru functiile contractuale din cadrul Bibilotecii municipale ,, Mihail Halici”.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9. – Proiect de hotărâre privind aprobarea desfiintarii unei functii contractuale de casier de la Compartimentul verificare, ocupare, domeniul public, parcari si utilitati publice din cadrul Serviciului administratie locala, cadastru,sport si licitatii terenuri.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

10. – Proiect de hotărâre privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș aprobata prin HCL nr.227/12.07.2016 cu modificarile aduse prin HCL nr.93/25.04.2019 in sensul inlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Caransebes in Consiliului de Administratie al Spitalului.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.