DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, in data de 07.06.2022

STPT job 1000x200
publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
po 1000x100px (3) untitled design set 970x90 px
Cuib de vise 1000x100
mbmr 1000x100
untitled design set 970x90 px
casinoherculane by sungarden
untitled design set 970x90 px
gif card de energie dacus 1000x100 alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24
casinoherculane by sungarden alv bannerexpressbanat resita 1000x100px ian24

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș,
in data de 07.06.2022

Primarul municipiului Caransebeș,
În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.1. – Se convoacă de îndată ședința extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 07.06.2022, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.
Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 07.06.2022
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 07.06.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 26.05.2022.
3.- Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a suprafetei de teren de 19171 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, inscrisa in CF 30772 Caransebeș, in vederea realizării unui bazin de înot didactic si de agrement, prin Compania Națională de Investiții.

untitled design set 970x90 px
casinoherculane by sungarden gif card de energie dacus 1000x100
STPT job 1000x200
Muzeul TM
gif card de energie dacus 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100 pizzeria Dimitrios 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
1000x100 (3)
promovare banner maxagro Muzeul TM
gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Inițiator:
Primarul municipiului Caransebeș

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
STPT job 1000x200
publicitate Timisoara banner maxagro STPT job 1000x200
untitled design set 970x90 px
Muzeul TM
banatica 1000x100
Muzeul TM
versay aprilie 980x120 px banatica 1000x100
untitled design set 970x90 px
Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/