DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, in data de 07.06.2022

po 1000x100px (3)
whatsapp image 2023 04 24 at 15.32.19
banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
explo 1000x200

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș,
in data de 07.06.2022

Primarul municipiului Caransebeș,
În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art.1. – Se convoacă de îndată ședința extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 07.06.2022, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.
Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 07.06.2022
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 07.06.2022.
2.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 26.05.2022.
3.- Proiect de hotarare privind dezmembrarea in doua loturi a suprafetei de teren de 19171 mp, proprietatea municipiului Caransebes, domeniul public, inscrisa in CF 30772 Caransebeș, in vederea realizării unui bazin de înot didactic si de agrement, prin Compania Națională de Investiții.

1000x100 casa brutarului
expresb 1000x100
expres banat 1000x100 (2)
tmc 640
banner maxagro
celtic transilvania 1000x100px

Inițiator:
Primarul municipiului Caransebeș

banner maxagro
tmc 640
banner maxagro
expres banat 1000x100 (2)
banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01