Dispoziție de convocare a Consiliului Județean Caraș Severin în ședință ordinară pentru data de 15 iulie 2019