Dispoziție convocare Consiliul Local

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 14 iunie 2013, ora 12, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter,  cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Reșița pe anul 2013.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița, în calitate de membru asociat, la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Banatul Alpin Semenic” .

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3.   Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate împotriva H.C.L. nr. 158/2012 privind aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Reșița.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU