Direcția Silvică pune la dispoziția cărășenilor lemn pentru încălzirea locuințelor

lemn de foc

Cantitatea de lemn fasonat disponibilă, la această dată, pentru vânzarea directă către populație este de 8,7 mii mc, însă volumul de lemn estimat a mai fi pus la dispoziția populației, până la finalul anului, este de aproximativ  11 mii mc, anunță reprezentanții Direcției Silvice.

De la începutul anului și până în prezent, Direcția Silvică Caraș-Severin a pus la dispoziția populației întreaga cantitate disponibilă de lemn pentru încălzire, rezultat din activitatea de exploatare în regie proprie, făcând totodată demersurile necesare pentru soluționarea cererilor de lemn de foc și de marcare în proprietățile particulare.

La această dată, cantitatea de lemn fasonat disponibilă pentru vânzarea directă către populație este de 8,7 mii mc. Volumul de lemn estimat a mai fi pus la dispoziția populației, în urma activității curente de exploatare, până la finalul anului, este de aproximativ  11 mii mc.

Prețurile de vânzare directă a lemnului pentru încălzirea locuințelor populației, practicate de Direcția Silvică Caraș-Severin în acest an sunt similare cu cele din 2020, și  sunt disponibile pe pagina web a RNP Romsilva (la adresa: http://www.rosilva.ro/articole/preturi_lemn_foc_pentru_populatie__p_2377.htm

În vederea punerii în aplicare a Art. 59 din Legea 46/2008, privitoare la aprovizionarea populației cu lemn de foc, Regulamentul aprobat prin HG 715/2017, art. 45 alin. 2, prevede ca între unitățile administrativ-teritoriale şi ocoalele silvice, care administrează sau prestează servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică pe suprafața acestora, se vor încheia parteneriate, la inițiativa ocolului silvic.

În acest sens, la inițiativa celor 17 ocoale silvice din subordinea Direcției Silvice Caraș-Severin, pentru anul 2021 au fost încheiate 65 de parteneriate cu unități administrativ-teritoriale din județ (două dintre acesta – Bocșa, Berzovia – având încheiate parteneriate cu câte două ocoale silvice) pentru un volum total de 31,7 mii mc. O parte dintre unitățile administrativ-teritoriale (11) au refuzat încheierea de parteneriate cu ocoalele silvice inițiatoare ale demersului, justificat sau nejustificat, acestea fiind UAT Domașnea, Iablanița, Lăpușnicel, Luncavița, Mehadica, Bozovici (pentru O.S. Nera), Ciclova Română, Forotic, Goruia, Ticvaniu Mare.”, a declarat directorul Direcției Silvice Caraș-Severin, Ion Tabugan.

Potrivit reprezentanților Direcției Silvice Caraș-Severin, situația derulării parteneriatelor, la finalul lunii octombrie, este următoarea:

  • Volumul angajat (disponibil dat) de ocoalele silvice în parteneriate pentru anul în curs – 31,7 mii mc;
  •   Volumul pus la dispoziția UAT de către ocoalele silvice prin adresele de informare transmise lunar primăriilor din județ cu privire la stocurile disponibile și amplasarea acestora – 39,9 mii mc;
  • Volum solicitat direct de către UAT pe parcursul anului 2021 – 220 mc (Berzasca 50 mc, Sichevița 100 mc, Gârnic 60 mc, Pojejena 10 mc);
  • Volum total vândut în județul Caraș-Severin beneficiarilor prevăzuți la art. 45, lit. a, din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017 – 24,6 mii mc;
  • Numărul total de cereri de lemn neonorate este de 354 pentru un volum de 2.185 mc (O.S. Berzasca – 40 de cereri pentru un volum de 150 mc, O.S. Bocșa Română – 187 de cereri pentru 1095 mc, O.S. Mehadia – 89 de cereri pentru 689 mc).

Sintetizând informațiile de mai sus, volumul total pus la dispoziția populației depășește volumul angajat prin parteneriate, la acesta urmând să fie adăugat volumul de 11 mii mc, ce se va exploata din producția curentă, ajungând astfel ca pe parcursul întregului an să fie pus la dispoziția populației un volum de 50 mii mc lemn pentru încălzirea locuințelor, mai precizează reprezentanții Direcției Silvice Caraș-Severin.

De asemenea, la volumul de lemn pentru încălzirea locuințelor vândut populației și celorlalți beneficiari legali se adaugă și consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, însumând un volum consumat de 7,5 mii mc, care, în proporția cea mai mare, reprezintă drepturi în natură ale personalului silvic și este destinat încălzirii locuințelor acestor beneficiari.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/