Deși e iarnă, iar pandemia de COVID-19 își face de cap, conducerea Consiliului Județean desființează 35 de posturi la Direcția Județeană de Drumuri

Ceea ce era de așteptat s-a întâmplat. Romeo Dunca a tăiat în carne vie la Direcția de Drumuri Județene. După ce fostului director, Gabriel Stika, i s-a forțat mâna să plece de la conducerea societății, zilele acestea un mare număr de angajați au primit preaviz. Motivul invocat îl reprezintă noua organigramă.

Toate aceste disponibilizări au loc în plină criză generată de pandemia de COVID-19, fără o evaluare prealabilă a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual, așa cum promitea președintele Consiliului Județean.

Din cele 46 de posturi existente, 35 au fost desființate. Serviciul de Evidență și Exploatare Drumuri, cu 9 posturi (funcții publice), a fost desființat în totalitate. Prin cele două compartimente din componența sa, acest serviciu asigura:

– coordonarea, conducerea, urmărirea şi recepţionarea lucrărilor de proiectare, construire, reparare, întreţinere, exploatare şi administrare a drumurilor judeţene, a lucrărilor de artă, anexe ale drumurilor din administrare în scopul menţinerii unei viabilităţi corespunzătoare şi asigurării exploatării raţionale a reţelei rutiere în condiţii de siguranţă (Compartimentul Evidență Drumuri);

– întocmirea şi eliberarea Autorizaţiilor Speciale de Transport (AST);

– întocmirea şi eliberarea Acordurilor Prealabile şi a Autorizaţiilor de Amplasare şi/sau Acces;

– întocmirea și gestionarea contractelor de utilizare a unor suprafețe de teren în zona drumurilor județene și efectuarea controlului în trafic (Compartimentul, Acorduri, Autorizații Control Trafic, care avea ca obiectiv colectarea de fonduri pentru întreținerea și protejarea rețelei de drumuri județene din Caraș-Severin).

Serviciul Achiziții Publice, compus din 8 posturi (funcții publice), a fost reorganizat ca și compartiment, cu păstrarea atribuțiilor avute, însă doar cu un singur post în componență. Celelalte 7 posturi au fost desființate. Acest serviciu a asigurat procedurile de achiziții pentru sute de contracte ce au fost încheiate în vederea întreținerii și reabilitării drumurilor județene.

Serviciul Financiar-Administrativ, alcătuit din 11 posturi, a fost reorganizat în sensul desfințării în totalitate a Compartimentului Administrativ (7 posturi) și a reducerii numărului de posturi de la celălalt compartiment component, și anume Compartimentul Financiar-Contabilitate, Buget, de la patru la trei posturi. De remarcat că acest compartiment rămas cu un singur post are în sarcină toate atribuțiile fostului serviciu desființat, inclusiv gestionarea bazei materiale și arhivei și controlul financiar preventiv propriu.

Serviciul Salvamont-Salvaspeo (cu 11 posturi) a fost transformat în compartiment. Au fost reduse patru posturi din structura acestui serviciu, inclusiv cel al șefului de serviciu, dar în schimb au fost înființate două posturi noi de salvator montan. Compartimentul Comunicare, Relații Publice, Petiții și Proceduri compus din două posturi a fost desființat, deși o parte din sarcinile acestui compartiment se regăsesc în continuare și în noul regulament, fiind necesar a fi îndeplinite în continuare.

Compartimentul Resurse Umane și Juridic compus din patru funcții publice, a fost reorganizat. Posturile de consilier juridic au fost desființate. Astfel întreaga structură juridică a Direcției a fost eliminată, fapt ce generează grave disfuncționalități în activitate. Compartimentul a rămas cu un singur post de resurse umane.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de internet a Consiliului Județean Caraș-Severin, unui număr de peste 20 de funcționari publici din cadrul DDJ li se oferă posibilitatea să opteze pentru doar două funcții vacante de grad superior.

Trebuie subliniat că unii dintre funcționari, deși pot opta pentru cele două posturi vacante, practic nu au nicio o șansă să le și ocupe, opțiunile lor fiind inacceptabile din start din cauza gradului profesional deținut sau studiilor avute.

Personalului contractual i se oferă posibilitatea să opteze pentru 16 posturi de muncitor calificat, șoferi profesioniști, trei posturi de maistru și pentru alte două de salvator montan, toate posturile fiind nou înființate. Oare câți angajați din cadrul DDJ sunt șoferi profesioniști să poată opta pentru astfel de posturi? Doi, trei, nu mai mulți, dovadă că e bătaie de joc și o acțiune de umilire a angajaților. Astfel, majoritatea salariaților din cadrul DDJ, în această perioadă de pandemie, în plină iarnă, vor rămâne șomeri, aceștia neavând șanse reale să rămână în cadrul DDJ.

Întrucât președintele Romeo Dunca a refuzat să stea de vorbă cu noi când a fost sunat, am solicitat părerea lui Tinu Vidaicu, administratorul public al județului.

„Referitor la faptul că la DDJ s-au dat preavize la salariați înainte de testarea profesională este parțial adevărat, deoarece la DDJ sunt două categorii de personal: funcționari publici cărora li se aplică prevederile Codului Administrativ (testare înainte de preaviz, aceștia primind o NOTIFICARE pentru a se prezenta la testare, iar după testare vor primi preaviz, cu excepția celor care sunt declarați admiși) și personal contractual cărora li se aplică prevederile Codului Muncii, iar acesta prevede că odată cu preavizul se pune la dispoziție lista posturilor vacante, sens în care se organizează testarea în timpul preavizului)”.

După această „decimare în masă”, este de așteptat ca cei puși pe liber să se adreseze justiției pentru a-și face dreptate.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/