Deputatul Marșalic, propunere legislativă de la tribuna Parlamentului

De la tribuna Parlamentului, deputatul de Caraș-Severin Jaro Marșalic a reiterat necesitatea adoptării unui proiect de lege privind completarea art. 5 din Legea 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În vederea implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România, s-a înființat Consiliul de monitorizare a implementării Convenției, autoritate administrativ autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar. Președintele acestui consiliu are calitatea de ordonator principal de credite, conduce activitatea consiliului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române și străine. Situația actuală a făcut ca revocarea președintelui să creeze un vid legislativ, atribuțiile sale neputând fi exercitate de nimeni altcineva.

În acest context, deputatul Jaro Marșalic este de părere că: „se impune completarea art. 5 din Legea 8/2016, în sensul introducerii unei prevederi referitoare la exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului de monitorizare în lipsa acestuia”. De altfel, Marșalic mai consideră că: „prin adoptarea acestui proiect va fi rezolvat un vid legislativ și va fi asigurată buna funcționare a Consiliului de monitorizare a implementării Convenției”.

Grupul parlamentar al PNL va vota propunerea deputatului de Caraș-Severin.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/