De lucru pentru toţi! Primarul Claudiu Buciu și-a delegat din atribuții

claudiu buciu primar lugoj

Claudiu Buciu și-a delegat o parte dintre atribuțiile de primar către Bogdan-Ștefan Blidariu, viceprimarul Lugojului, către Anca Micșa-Oprea, administratorul public al municipiului, și către Dan Ciucu, secretarul general al municipiului Lugoj.

Conform dispoziției emise de primarul Claudiu Buciu, i s-au delegat viceprimarului Bogdan-Ștefan Blidariu, pe perioada exercitării funcției, atribuțiile de coordonare, îndrumare și răspundere pentru activitatea desfășurată mai multor direcții, servicii, birouri și compartimente. Printre acestea se regăsesc: Direcția Administrație Publică Locală (Compartimentul acte administrative; Biroul resurse umane; Compartimentul administrativ-gospodăresc; Biroul agricol, cadastru); Direcția Tehnică (Biroul tehnic, avize, control urban; Compartimentul mediu); Compartimentul Protecție Civilă; Direcția venituri; Direcția buget cheltuieli şi Direcția Urbanism – Patrimoniu (Serviciul de administrare și întreținere a domeniului public; Formația de lucru; Compartimentul patrimoniu inventar). Tot viceprimarul se va ocupa de Biblioteca Municipală; Galeria de Artă; Serviciul Public de Administrare a Cinematografului „Bela Lugosi” și Bazelor de Agrement sau Muzeul de Istorie și Etnografie.

Conform actului administrativ emis, administratorului public al municipiului Lugoj, Anca Micșa-Oprea, i-au fost delegate, pe perioada contractului de management, atribuțiile de coordonare, îndrumare și răspundere pentru activitatea desfășurată de Direcția Administrație Publică Locală (Compartimentul Informatică; Biroul relații cu publicul); Direcția Tehnică ( Compartimentul licitații și achiziții publice); Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Municipiul Lugoj; Direcția de Asistență Socială Comunitară Lugoj şi Direcția Poliția Locală.

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

Prin aceeași dispoziție a primarului Claudiu Buciu, secretarului general al municipiului Lugoj, Dan Ciucu, i s-a delegat atribuția de a aproba, aviza și semna adeverințele eliberate în baza Registrului agricol al municipiului Lugoj, iar în absența acestuia din instituție aceste adeverințe vor fi semnate de către Romulus-Alexandru Banda, directorul executiv al Direcției Administrație Publică Locală.

Conform actului administrativ, se exceptează de la delegarea atribuțiilor: dispozițiile primarului municipiului Lugoj, certificatele de urbanism, autorizațiile de construire, acordurile și avizele ce se emit de către compartimentele evidențiate.

publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/