De la 1 iunie, Spațiul Privat Virtual va fi disponibil și pentru persoane juridice

explo 1000x200

Începând cu data de 1 iunie, serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

În Monitorul Oficial al României nr. 368/17.05.2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă intre MFP/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Acest act normativ intră în vigoare la 1 iunie 2017, se arată într-un comunicat al ANAF, citat de Mediafax.

Serviciile de comunicare electronică, respectiv comunicarea prin „Spaţiul privat virtual” şi Comunicarea prin serviciul „Buletinul informativ” sunt gratuite şi disponibile 24 de ore din 24.

Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în Spațiul Privat Virtual astfel: cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică; cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

La ce foloseşte SPV

Prin Spațiul Privat Virtual contribuabilii au acces la următoarele informații:

– declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

– cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;

– acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;

– documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;

– registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;

– informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;

– informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;

– informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;

– informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare.

De asemenea prin Spațiul Privat Virtual contribuabilii au acces la „Situaţia obligaţiilor de plată la data de …..” – date ce sunt disponibile în SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.

Pentru o lansare a serviciului pentru persoanele juridice în condiții optime, în perioada 29 mai 2017 ora 9.00 până în 30 mai 2017 ora 12.00, Spațiul Privat Virtual se va afla în proces de mentenanță.