Cum poţi face un milion de lei? Prin fix 686 de falsuri!

Acuzată de „delapidare”, „înşelăciune” şi „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, după cum susţin procurorii, Mihaela Camelia Iancovici a fost angajată la o firmă din Oravița pe durată nedeterminată ca agent de vânzări, având ca atribuţii principale, conform fişei postului, „promovarea şi vânzarea produselor societăţii, încasarea sumelor datorate de către clienţi şi transmiterea documentelor de vânzare”.

Ulterior, din 10 martie 2003, a fost numită să se ocupe în cadrul firmei, pe lângă vânzarea de alimente şi băuturi, şi de vânzarea de ţigarete, prin subdistribuţie JTI. Aşa că Iancovici prelua pe bază de aviz de însoțire a mărfii, din depozitul SC HELP TRANS SRL Oravița, cantități de țigarete, pe care le comercializa către diferite societăți comerciale, emițându-le factura fiscală şi, totodată, încasând contravaloarea lor pe bază de chitanță, ambele documente împreună cu sumele de bani încasate predându-le societății Help Trans pentru înregistrarea în contabilitate.

La data de 19.05.2016, reprezentanții SC HELP TRANS SRL au efectuat o verificare a gestiunii mărfurilor (țigaretelor) lui Iancovici ca urmare a unui furt de țigarete semnalat de aceasta, ocazie cu care s-au constat mai multe facturi fiscale, cu o valoare totală de 53.885,81 lei, ce aveau un termen de plată expirat de peste 30 zile și care figurau emise de gestionară către diferiți clienți ai SC HELP TRANS SRL, o societate comercială şi două întreprinderi familiale, facturi fiscale ce nu erau recunoscute de societățile pe numele cărora fuseseră emise.

leader board 728 x 90 px

Cu ocazia audierii sale, aceasta a recunoscut emiterea în fals a acestor facturi fiscale în valoare totală de 53.885,81 lei, către societățile enunțate mai sus, recunoscând și însușirea și folosirea în interes personal a cantităților de țigarete înscrise in facturi, însă, întrucât exista suspiciunea că în afara acestor facturi fiscale, aceasta a mai emis şi alte facturi fiscale tot în fals, procurorii au verificat toţi clientii SC HELP TRANS SRL, pentru perioada ianuarie 2014-mai 2016. Ocazie cu care au descoperit că, în această perioadă, a întocmit în fals un număr total de 287 facturi fiscale, cu o valoare totală de 1.187.977,64 lei.

Punctual, ce susţin procurorii? Că pe o întreprindere individuală, Iancovici a emis în fals un număr de 64 facturi fiscale, cu o valoare totală de 266.141,5 lei. Pentru o altă societate comercială,  71 de facturi fiscale, însumând 280.079,94 lei. Pentru o întreprindere individuală, a emis în fals un număr de 18 facturi fiscale, cu o valoare total de 68.945,04 lei. Iancovici a mai emis în fals 11 facturi fiscale, totalizând 34.963,28 lei, tot pentru o întreprindere individuală, iar pentru o alta, 32 de facturi fiscale, cu o valoare totală de 140.244,25 lei. Pentru o asociaţie familială, a emis în fals 61 de facturi fiscale, ce însumează 265.834,9 lei. Iar pentru un SRL, a emis tot în fals un număr de 30 facturi fiscale, cu o valoare totală de 131768,73 lei. Cele 287 facturi fiscale nu sunt recunoscute de reprezentanții societăților, aceștia negând primirea mărfurilor înscrise şi implicit achitarea lor, prezentând în acest sens registrele jurnal de încasări și plați ale societăților, în care aceste facturi nu se regăsesc înregistrate.
Tot din verificările efectuate a rezultat faptul că, în aceeași perioadă, a completat în fals și un număr de 399 chitanțe de încasare pe numele acelorași clienți pe care întocmise și facturile fiscale menționate anterior, existând chiar chitanțe de încasare a acelor facturi. Dacă e să ne bazăm pe datele procurorilor, înseamnă că fosta profesoară de sport Iancovici a făcut 686 de falsuri, respectiv facturi fiscale şi chitanţe.

Din cercetările efectuate de procurori rezultă ”că inculpata I.C.M. inducea în eroare reprezentanţii persoanei vătămate cu privire la cuantumul livrărilor de ţigarete destinate clienţilor şi prelua pe bază de aviz de însoţire a mărfii, din depozitul SC HT SRL Oravita, cantităţi de ţigarete mai mari decât cele necesare, le prelua în gestiune pe bază de aviz, excedentul fiind însuşit şi comercializat către terţi, iar banii, folosiţi în interes personal. Folosindu-se de facturile fiscale emise în fals, inculpata menţinea în eroare reprezentanţii persoanei vătămate justificând minusurile din gestiune. Menţinerea în eroare pe o perioadă aşa de mare s-a datorat faptului că inculpata efectua către persoana vătămată plăţi parţiale, emiţând în fals chitanţe în numele clienţilor”, scriu procurorii în propunerea făcută judecătorilor de a o aresta preventiv pe Mihaela Iancovici. Aceştia mai susţin că „pericolul pentru ordinea publică nu rezultă numai din prejudiciul foarte mare creat şi neluarea unor măsuri preventive faţă de persoane care au funcţii de răspundere şi gestiune ar crea un pericol real pentru circuitul civil al bunurilor şi mijloacelor de plată, persoane aflate în aceeaşi situaţie putând să-şi creeze reprezentarea unei lipse de reacţie a organelor judiciare faţă de astfel de fapte, lucru care ar duce la o dezinhibiţie a persoanelor dispuse sau pretabile a comite astfel de fapte”.

Modul de operare folosit de Mihaela Iancovici, prin simularea unor livrări reale de produse pe care le avea în gestiune, numărul mare de facturi şi chitanţe false emise, inducerea şi menţinerea în eroare pe o perioadă lungă a reprezentanţilor persoane vătămate, se constituie în circumstanţe care impun luarea măsurii arestării preventive, cel puţin aşa au considerat şi judecătorii de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Oraviţa şi de la Tribunalul Caraş-Severin, care au decis şi apoi menţinut sentinţa de arestare preventivă a acesteia pentru 30 de zile.