„Crește în UVT”, un nou proiect de peste 400.000 de lei pentru studenții din Timișoara!

explo 1000x200

Universitatea de Vest din Timișoara anunță demararea unui nou proiect semnificativ pentru direcția de dezvoltare internă a comunității sale, prin care se urmărește finalizarea studiilor academice a studenților și integrarea acestora pe piața muncii.

UVT va implementa un nou proiect, sub denumirea „Crește în UVT”: crearea de oportunități pentru promovarea dezvoltării academice și sociale a studenților, prin programe de tutoring și consiliere educațională și în carieră, cu valoarea de 415.000 lei.

Scopul proiectului îl reprezintă creșterea ratei de promovare a examenelor și finalizarea studiilor academice, prin dezvoltarea de programe de tutoriat și consiliere educațională care să susțină și să creeze oportunități de dezvoltare academică și socială a studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, facilitând astfel integrarea lor ulterioară pe piața muncii.

În acest sens, programele de tutoring și consiliere academică vor pune accent pe:

  • Proiectarea și dezvoltarea, la nivel de UVT, a unui sistem integrat de formare/abilitare a cadrelor didactice care vor avea atribuții de tutori pentru studenții din UVT, precum și a unui sistem integrat de formare/abilitare a studenților care vor avea atribuții de tutori pentru colegii lor;
  • Elaborarea și derularea de programe de formare/abilitare a cadrelor didactice care vor avea rol de tutori pentru studenți și a studenților care vor avea atribuții de tutori pentru colegii lor;
  • Pilotarea, la nivelul UVT, a sistemului integrat de formare a cadrelor didactice și a studenților abilitați pentru a derula activități de tutoring pentru anasamblul studenților din UVT.

Proiectul se fundamentează pe rezultatele diagnozei realității concrete asupra practicilor și serviciilor de consiliere educațională și în carieră din UVT și este realizat în colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al UVT.

Informații suplimentare vor putea fi găsite și pe site-ul CCOC (https://ccoc.uvt.ro/).

banner 970 x 250