Consultațiile medicale și rețetele electronice se pot acorda în continuare la distanță

șa Timisoara consultatii medicale gratuite
untitled design set 970x90 px

Consultațiile medicale și rețetele electronice pot fi acordate în continuare la distanță, anunță reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Reglementările privind acordarea serviciilor medicale la distanță se mențin și după data de 1 iulie, iar în aceste condiții, atât medicii de familie, cât și medicii de specialitate din ambulatoriu pot acorda consultații la distanță, prin orice mijloace de comunicare, pentru bolile cu potențial endemo-epidemic ce necesită izolare precum și pentru afecțiunile cronice, cu respectarea acelorași condiții de acordare ca și în cazul consultațiilor în cabinet pentru afecțiunile respective.

Medicul consemnează consultația medicală la distanță în registrul de consultații și în fișa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care aceasta a fost efectuată, și emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv rețeta electronică on-line sau off-line pentru medicamente compensate. Aceste documente se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul consultațiilor la distanță acordate de medicii de specialitate din ambulatoriu pacienții sunt exceptați de la obligația prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate.

publicitate ziar expresb 1000x100

Tot la distanță pot fi acordate terapiile psihiatrice, precum și sfatul genetic, acestora aplicându-li-se reglementările legale în vigoare pentru serviciile diagnostice și terapeutice efectuate în cabinet.

De asemenea, se pot acorda la distanță, prin orice mijloace de comunicare, serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum și în specialitatea psihopedagogie specială – logoped. Și acestor servicii conexe li se aplică reglementările legale în vigoare pentru serviciile efectuate în cabinet.

„Întrucât dorim să utilizăm în continuare, în beneficiul persoanelor asigurate, experiența acumulată în timpul pandemiei de Covid-19, nu numai că am menținut consultațiile la distanță, ci am și lărgit sfera de aplicabilitate a acestora”, transmit reprezentanții CNAS.

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/