Consiliul Județean n-a fost în stare să întrețină școala din Gărîna! E într-o continuă degradare!

Sunt concluziile pentru care președintele Silviu Hurduzeu le propune consilierilor județeni să aprobe trecerea din domeniul public al județului în proprietatea comunei Brebu Nou a Școlii Generale Gărîna!

Imobilul respectiv a aparținut inițial comunei din Semenic, dar în 2005 s-a aprobat transferul acestuia către Consiliul Județean, cu scopul amenajării unui centru cultural regional. „Populația localității a scăzut simțitor și, pe cale de consecință, a scăzut și chiar la un moment dat a devenit inexistent numărul copiilor din acest sat. Activitatea școlară a rămas fără obiect, iar clădirea respectivă a încetat să mai fie folosită scopului în care a fost construită. Această situație de fapt, în anul 2005, a determinat autoritățile publice locale ale comunei, cât și autoritățile conducerii județului să recurgă la transferarea acestui imobil în domeniul public al județului”, a explicar primarul Ioan Buda.

După preluarea clădirii, administrația județeană a efectuat unele lucrări de reabilitare, pentru ca spațiul respectiv să devină funcțional. Pe parcurs s-a amenajat un centru de informare turistică și au fost organizate diverse activități cultural-educative și de turism. Dar foarte sporadic! Având în vedere că în acest imobil nu se desfășoară în prezent activități cu caracter regulat, că există pericolul degradării sale continue, Consiliul Local Brebu Nou a solicitat Consiliului Județean ca școala să se întoarcă în proprietatea comunei. Pentru a amenaja un muzeu și un centru de arte, care să stea la dispoziția turiștilor, tot mai mulți de la un an la altul.

Ioan Buda, edilul-șef al comunei Brebu Nou, a explicat în detaliu motivele pentru care școala, împreună cu un teren de 5.000 mp, trebuie să revină în administrarea autorităților locale. Administrația județeană nu a reușit și nu reușește nici în prezent să administreze, respectiv să gospodărească acest imobil. O bună parte din încăperi, dar și aspectul exterior scot în evidență neîntreținerea, cât și utilizarea total necorespunzătoare a acestuia, ceea ce conduce la o degradare permanentă. Dacă se continuă așa, va intra într-un stadiu de paragină. La ora actuală, într-o bună parte a clădirii pereții sunt cuprinși de igrasie și, pe cale de consecință, tencuielile sunt în curs de distrugere, aceasta și din cauza faptului că persoanele care au fost introduse ca locatari, nu știm sub ce formă, nu au făcut altceva decât să contribuie la sporirea ritmului de degradare a imobilului”, a detaliat primarul.

În expunerea de motive pentru care s-ar impune revenirea școlii în administrarea comunei, Ioan Buda a mai arătat că localitatea Gărîna este declarată oficial stațiune turistică și că în tot timpul anului, dar mai ales în sezonul estival, e vizitată de mulți turiști. Avem obligația să facem tot ce-i posibil să venim în sprijinul acestora cu unele servicii. Prin mijloace proprii, amenajăm și punem în funcțiune în imobilul respectiv un muzeu și un centru de arte. Totodată, avem în vedere și faptul că există și o suprafață de teren care la ora actuală nu are nicio utilitate, unde dorim să amenajăm un garaj pentru cele două utilaje din dotarea formațiunii civile de pompieri și, separat, pentru adăpostirea utilajului din dotare folosit pentru deszăpeziri”, a mai spus Buda. Soarta clădirii e acum în mâinile consilierilor județeni. Președintele Hurduzeu le propune să valideze trecerea clădirii în proprietatea și administrarea Primăriei Brebu Nou.
Foto: www.caon.ro

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/