Consiliul Județean Caraș-Severin, „urecheat” de Curtea de Conturi din cauza Inspectoratului Școlar?

Decizia Curții de Conturi, care susține că forul județean ar fi efectuat plăți nelegale în cadrul Programului „Cornul și laptele”, respectiv „Fructe în școli”, a fost deja contestată de Consiliul Județean Caraș-Severin. Reprezentanții CJ susțin că plățile în cadrul programelor menționate s-au făcut în conformitate cu datele transmise de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.

În urma articolului publicat de Express de Banat (https://expressdebanat.ro/consiliul-judetean-caras-severin-a-facut-plati-nelegale-de-miliarde-se-sifoneaza-in-continuare-bani-publici/), referitor la raportul Curții de Conturi în care se susține că banii publici, circa 2,7 miliarde de lei vechi, ar fi fost cheltuiți nelegal de Consiliul Județean Caraș-Severin în cadrul programelor naționale „Cornul și laptele”, respectiv „Fructe în școli”, forul aduce lămuriri. Banii ar fi fost plătiți pe baza unor documente emise de Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.

„În temeiul prevederilor pct. 204, 206, 209 și 210 din Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea nr. 155/2014, Decizia nr. 23/2017 emisă de directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin a fost contestată de către Consiliul Județean Caraș-Severin în data de 16.08.2017.

Potrivit prevederilor legale suscitate, contestația suspendă obligația executării deciziei până la soluționarea de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.

Executarea măsurilor devine obligatorie de la data comunicării încheierii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor prin care se respinge integral sau parțial contestația (a se vedea pct. 210 din Hotărârea nr. 155/2017).

În aceste condiții, obligația executării măsurilor dispuse la pct. 5, 6, 7 și 13 din Decizia nr. 23/2017 emisă de directorul Camerei de Conturi Caraș-Severin se suspendă până la data soluționării contestației UATJ Caraș-Severin nr. 1533/16.08.2017.

Cu privire la măsurile dispuse la pct. 5 și pct. 6 din Decizia nr. 23/2017, facem următoarele precizări:

●Conform contractelor încheiate de către Consiliul Județean Caraș-Severin, cu operatorii economici selectați să asigure distribuirea produselor la care ne referim, Consiliul Județean Caraș-Severin a reglementat drepturile și obligațiile părților semnatare, respectiv numărul de elevi și numărul de porții aferent acestora, în funcție de datele transmise, în scris, în acest sens, de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.
●Orice alte modificări survenite cu privire la aceste aspecte, ulterior datei încheierii contractelor de furnizare, au fost valorificate tot în baza informațiilor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, entitate de specialitate care potrivit art. 4 alin (1) din OUG nr. 96/2002, cu modificările și completările ulterioare avea obligația de a oferi asistență de profil necesară autorității contractante pentru achiziționarea produselor lactate și de panificație, transportul și distribuirea acestora în unitățile de învățământ.
●În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), din actul normativ anterior menționat, plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite de unitățile de învățământ și aprobate de președinții consiliilor județene.
●Pe cale de consecință, Consiliul Județean a verificat lunar, în baza avizelor de însoțire a produselor lactate și de panificație (documente însușite de către fiecare dintre directorii unităților școlare beneficiare, prin semnătură și ștampilă) și facturile emise de către furnizori, pentru fiecare lot/zonă în parte, cantitățile de produse care au fost distribuite unităților școlare beneficiare.
●Verificarea cantităților livrate s-a realizat în baza actelor prezentate de către furnizori, documente care în prealabil au fost confirmate de către beneficiar, prin semnătură și ștampilă, pentru produsele primite.
●Conținutul cadru al caietelor de sarcini este în mod detaliat, reglementat în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2008, cu modificările și completările ulterioare.
●Mai mult decât atât, considerăm că aprecierea potrivit căreia inexistența în conținutul caietelor de sarcini a mențiunii exprese că produsele în cauză se distribuie numai elevilor prezenți la cursuri nu reprezintă o deficiență de natură procedurală sau de fond, în condițiile în care această condiție se regăsește în mod expres statuată în cuprinsul art. 2 alin. (1) al OUG nr. 96/2002, cu modificările și completările ulterioare.
●Conform contractelor de furnizare încheiate de către Consiliul Județean Caraș-Severin cu operatorii economici selectați să asigure distribuirea de fructe proaspete, Consiliul Județean Caraș-Severin a reglementat drepturile și obligațiile părților semnatare, respectiv numărul de elevi și numărul de fructe aferent acestora, în funcție de datele transmise, în scris, în acest, sens, de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin.
●Orice alte modificări survenite cu privire la aceste aspecte, ulterior datei încheierii contractelor de furnizare, au fost valorificate tot în baza informațiilor transmise de către Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin, entitate de specialitate care, potrivit art. 5 alin (2) din OUG nr. 24/2010, cu modificările și completările ulterioare, avea obligația de a comunica autorității contractante numărul de elevi beneficiari ai programului, pentru realizarea corespunzătoare a achiziției de fructe proaspete, dar și pentru asigurarea procedurii de transport și distribuție a acestor produse în unitățile de învățământ.
●În conformitate cu prevederile art. 5 alin (5) din actul normativ anterior menționat, plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de către directorii unităților de învățământ.
●Pe cale de consecință, Consiliul Județean Caraș-Severin a verificat lunar, în baza avizelor de însoțire a produselor în cauză (documente însoțite de către fiecare dintre directorii unităților școlare beneficiare, prin semnătură și ștampilă) și a facturilor emise de către furnizori, pentru fiecare lot/zonă în parte, cantitățile de fructe care au fost distribuite unităților școlare beneficiare.
●Mai exact, verificarea cantităților livrate s-a realizat în baza actelor prezentate de către furnizori, documente care în prealabil au fost confirmate de către reprezentanții unităților școlare beneficiare, prin semnătură și ștampilă, pentru produsele primite.

Faptul că, în prezent, Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin susține că în perioada raportată (01.01.2016-17.06.2016) au fost prezenți la școală un număr de elevi, iar din avizele de însoțire a produselor distribuite rezultă că la data emiterii acestor documente erau prezenți la școală un alt număr de elevi, nu reprezintă o eroare imputabilă Consiliului Județean Caraș-Severin, ci mai degrabă o deficiență procedurală și de calcul la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și a unităților sale subordonate, pentru că plățile au fost făcute în baza unor documente confirmate de către directorii unităților școlare beneficiare, entități care ulterior au prezentat alte informații, aflate în vădită contradicție cu datele confirmate inițial”.