Consiliul Județean Caraș-Severin împarte bani cluburilor și asociațiilor sportive!

Aleșii județeni urmează să aprobe Planul anual și anunțul de participare pentru obținerea finanțărilor nerambursabile de la bugetul județului pentru activitățile entităților sportive nonprofit cărășene!

Consiliul Județean Caraș-Severin propune organizarea unei singure sesiuni de selecție a proiectelor deoarece banii sunt puțini. Proiectele vor fi evaluate de o comisie constituită prin dispoziția președintelui Silviu Hurduzeu.

Vor intra în procedura de selecție doar proiectele care îndeplinesc o serie de criterii și condiții. În primul rând, pot beneficia de finanțare de la Consiliul Județean cluburile și asociațiile sportive de pe raza județului care participă la competiții interne și internaționale. Acestea trebuie să facă dovada afilierii la federațiile sportive de specialitate sau la asociațiile județene, după caz, să facă dovada depunerii situației financiare pentru anul precedent la organul fiscal competent, să nu aibă datorii față de bugetul de stat și să participe cu o contribuție financiară de minimum 10 la sută din valoarea totală a finanțării. Pentru a fi selectat în vederea finanțării, proiectul trebuie să întrunească un punctaj total de minimum 60 de puncte.

Bugetul total alocat este de 200.000 de lei, câte 100.000 de lei pentru sportul de performanță, respectiv sportul pentru toți. Termenul limită de depunere a proiectelor este 26 mai, ora 13.00.

foto: sptfm.ro