Consilierii județeni, în şedinţă extraordinară! Cine preia atribuțiile lui Frunzăverde?

CONVOCATOR pentru întrunirea Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă extraordinară, pentru data de 5 mai 2016

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţa extraordinară, pentru data de 05.05.2016, ora 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean în vederea exercitării atribuţiilor președintelui Consiliului județean, referitoare la conducerea ședinței extraordinare din data de 05.05.2016.
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean și, pe cale de consecință, de vicepreședinte, a domnului Ilie Iova.
 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Pavel Petru Ponețchi.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.128/23.06.2012 de constituire a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările ulterioare.
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei __________ consilier județean în funcția de președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, ca urmare a încetării de drept a mandatului președintelui ales uninominal.
 6. Întrebări. Interpelări.

Prezentul convocator se publică în presa locală şi se comunică prin grija Direcţiei  Generale Juridice, Servicii Publice Administrative şi Resurse Umane, Instituţiei Prefectului -judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

 

gif card de energie dacus 1000x100 Brantner 1000x100px

CONSILIERI JUDEȚENI:

 1. AVRAM SILVIU DAN
 2. BAŞAG VIOREL
 3. BERBENTEA DĂNILĂ
 4. BOCŞAN FLORENTIN
 5. CIOBANU MIRCEA PAUL
 6. COJOCARIU IOAN
 7. DUMITRESCU ROMEO TRAIAN
 8. MADINA CONSTANTIN SORIN
 9. MARINESCU AUREL
 10. MICLEA AUREL
 11. MINEA MIHAI
 12. PÂRVAN PETRU CORNEL                                         ­­
 13. SMULTEA TRAIAN
 14. SURDU DANIEL-GEORGE

15. TURNEA IUSTINA

1000x100 (4) publicitate si promovare online banner maxagro STPT job 1000x200
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/