Concurs de admitere în condiții speciale la Universitatea de Medicină din Timișoara! Reguli stricte, impuse din cauza COVID-19

Stiri Timisoara si Resita Muzeul Banatului Montan mbmr 1000x100

Concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va avea loc în condiții speciale din cauza pandemiei COVID-19. Candidații trebuie să respecte anumite reguli și au fost pregătite și săli de izolare pentru cei care au febră.

Chiar dacă mai sunt câteva zile până la admitere, se fac pregătiri intense la UMFT astfel încât răspândirea virusului să fie preîntâmpinată. Printre regulile impuse se numără păstrarea distanței sociale de cel puțin doi metri, tinerii trebuie să poarte mască de protecție pe toată durata examenului, iar cei care vor avea temperatura de peste 37,3 grade Celsius vor fi izolați într-una dintre sălile amenajate pentru astfel de situații.

De asemenea, candidații au fost repartizați în mai multe locații. Pentru programele de studii universitare de licență Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, duminică, 26 iulie, între orele 10.00 şi 13.00. „Pentru a putea asigura o distanță corespunzătoare între locurile din săli am fost nevoiți să folosim mai multe locații. Concret, sălile de concurs vor fi situate în clădirile Universității de Medicină (Medicină I și Medicină II) și ale Universității Politehnica Timișoara (Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcții, Facultatea de Electoronică). Repartizarea candidaților în aceste săli va fi afișată în data de 23.07.2020 pe site-ul oficial de concurs. Vă rugăm să verificați din timp în ce sală ați fost repartizați și să identificați clădirea în care se găsește aceasta, pentru a nu apărea probleme în ziua examenului! Eventualele neconcordanțe față de datele înscrise în listele de repartiție a candidaților în sălile de concurs vor fi aduse la cunoștința secretariatelor facultăților până în data de 24.07.2020, ora 14.00.”, se arată în regulament.

Pentru programul de studii Tehnică Dentară, concursul de admitere va avea loc în 24 iulie. Potrivit regulamentului, acesta „se va desfăşura în sediul clădirii Medicină II, splaiul Tudor Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08:00 şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii înscrişi. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) şi a legitimaţiei de concurs. Fără aceste documente, candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. Pentru celelalte programe de studii cu durata de 3-4 ani, admiterea va consta într-un concurs de dosare (media generală de admitere este egală cu media de la bacalaureat)”.

Stiri admitere Timisoara gif uvvg 1000x100px admitere 2024 Stiei Timisoara Muzeul TM

Lista regulilor care trebuie respectate:

  • Intrarea în clădirile de concurs se va efectua în ordine, respectându-se normele de distanțare fizică (păstrarea distanței de minimum 2 metri între candidați). Vă rugăm să nu vă înghesuiți la poarta de intrare, întrucât există suficient timp pentru a ajunge la sala de concurs.
  • La intrarea în clădirea de concurs se va măsura temperatura cu un termometru noncontact. În cazul în care temperatura unui candidat este mai mare de 37,3ºC (confirmată prin alte două măsurători, efectuate la interval de 2-5 minute), acesta va fi izolat într-una dintre sălile desemnate pentru aceste situații.
  • Parcursul prin curtea universității până la intrarea în clădire se va realiza respectând normele de distanțare fizică.
  • Masca de protecție individuală va fi purtată corect (astfel încât să acopere nasul și bărbia) pe întreaga durată petrecută în clădirea de examen. La ieșirea din clădire, masca va fi lăsată în locurile special amenajate, semnalizate corespunzător.
  • Dezinfecția mâinilor, la intrarea în clădirea/sala de concurs, este obligatorie.
  • Intrarea în sala de concurs se va face în mod organizat, păstrând distanța de 2 metri între candidați. Vă rugăm să nu vă înghesuiți!!!
  • Candidații vor sta în sălile de concurs pe locurile desemnate. Ieșirea din săli este permisă doar pentru necesități fiziologice și pentru perioade de timp scurte.
  • Pe tot parcursul derulării concursului se vor respecta regulile generale ale unei conduite sănătoase: distanțare fizică; evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii; strănutul în pliul cotului/batistă de unică folosință; evitarea contactelor directe cu cei din jur.

Mai multe informații legate de concursurile de admitere organizate de UMFT se pot găsi și AICI.

Stiri Timisoara si Resita Revista Banatica 1000x100
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/