Poluare cu deşeuri miniere şi turişti necivilizaţi

Grupul  Ecologic  de  Colaborare  Nera  a  dat  start weekend-ul acesta  programului  de voluntariat MAREA HOINĂREALĂ, realizat  în  fiecare an  în perioada aprilie – noiembrie. 30 de voluntari au fost prezenţi la acţiune.

Marea Hoinăreală este  un proiect de interes public destinat  monitorizării  alternative  a  mediului,  informării  populaţiei  în  legătură  cu  regimul  ariilor  naturale protejate, igienizării zonelor speciale şi promovării ecoturismului în zona microregiunii de Colaborare Transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş.

Prima etapă din 2012 a acestui program s-a desfăşurat pe teritoriul comunei Sasca Montană, acolo unde voluntarii au făcut observaţii asupra depozitului de deşeuri miniere  care provin  de  la  fosta  exploatare  de minereu de  cupru.  “Voluntarii  au  consemnat  în  formularele  de monitorizare  fenomenul  grav  de  poluare  cu deşeuri miniere provenind de la depozitul neprotejat din Sasca Montană aflat în administrarea Companiei Naţionale a Cuprului şi Fierului  Deva.  Vânturile  puternice  şi  apele  meteorice  antrenează,  de  peste  35  de  ani,  materialul  cu structură de nisip fin din depozit şi-l transportă pe terenurile agricole din zonă, în gospodăriile populaţiei şi pe drumul  judeţean Ciuchici – Cărbunari, degradând culturile şi puţinul  teren agricol pe care îl au localnicii din Sasca Montană”, a precizat Doina Mărgineanu, consilier pentru relaţii publice al GEC Nera.

Marea Hoinăreală a continuat apoi pe  minunatele trasee Valea Beiului şi Valea Şuşarei, unde voluntarii au observat o îmbunătăţire  a  stării  de  curăţenie  şi  a  infrastructurii  de  vizitare. Totuşi, şi anul turistic  2012 debutează fără existenţa unui centru de vizitare aflat în administraţia parcului şi a unor campări omologate. “Campările  neomologate,  cum  este  şi  cea  de  lângă  păstrăvăria  din  Valea Beiului,  nu  au  dotări minime necesare  practicării  ecoturismului  iar  în  sezonul  turistic  acestea  sunt  răvăşite  de  vetre  de  foc,  gunoaie menajere şi ambalaje din plastic”, a mai spus Doina Mărgineanu.

La  prima  etapă  a  programului  au  participat  de  30  de  tineri  voluntari  de  la Grupul  Şcolar Agricol  Oraviţa,  Grupul  Şcolar  Industrial  „Mathias  Hammer”  Anina,  Asociaţia  “Aurora”  Bela  Crkva, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Politehnica Timişoara şi Direcţia Silvică (Banatšume) Pančevo care activează în centrul de voluntariat al GEC Nera.