Care sunt avantajele înregistrării în baza de date a AJOFM Timiş ca şomer neindemnizat?

A fi şomer neindemnizat înseamnă că te afli în evidenţa AJOFM ca persoană în căutarea unui loc de muncă. În acest sens, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş îți poate veni în ajutor pentru găsirea unui job.

Avantajele înregistrării în baza de date a AJOFM Timiş ca şomer neindemnizat sunt reprezentate de serviciile şi primele oferite în vederea creşterii şanselor de angajare şi a competenţelor profesionale, prin următoarele facilităţi oferite gratuit:

Informare şi consiliere profesională printr-un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă, și anume: informare privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea prin autoinformare,  acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup, dezvoltarea abilităţii și a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria cariera.

leader board 728 x 90 px

Formarea profesională este oferită gratuit de AJOFM Timiş persoanelor înregistrate în vederea creşterii şanselor de ocupare și diversificarea competențelor profesionale în vederea asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii.

Medierea muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Serviciile de mediere se oferă gratuit de către AJOFM Timiş. Acestea constau în constau în: informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă; mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi a ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul, dar și preselecţia candidaţilor corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activități independente sau pentru iniţierea unei afaceri

Prima de încadrare se oferă şomerilor înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, după 30 de zile de la data înregistrării la AJOFM, beneficiind de o primă de activare în valoare de 1000 lei, neimpozabilă.

Prima de inserție se oferă absolvenților instituțiilor de învățământ, care, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, se înregistrează la agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Aceştia beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării (3 X 500 lei).

Persoana care este interesată să-şi întocmească un astfel de dosar este nevoită să deţină asupra sa: actul de identitate, actele de studii şi calificare,  carte de muncă şi/sau adeverinte de vechime, adeverinţă medicală, din care să rezulte că persoana în cauză este aptă de muncă, acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca realizeaza sau nu realizeaza venituri, din activitati autorizate potrivit legii.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  la sediul AJOFM Timiş, Timişoara, bd. Republicii nr. 21, et. 1, cam. 108, tel. 0256/294231, interior 112, email ajofm@tm.anofm.ro