Caransebeşul îşi asumă 100 de posturi pentru asistenții persoanelor cu handicap

explo 1000x200

Aleșii locali din municipiul Caransebeș au aprobat posturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul în curs, în baza Legii 488 din 2016 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Astfel, în municipiul de pe Timiș și Sebeș au fost aprobate 100 de posturi salarizate de la bugetul local în condițiile legii. Asistenții personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care Primăria Caransebeș ar trebui să asigure un înlocuitor, prin internarea persoanei într-un centru de îngrijire specializat. Însă cum în urbe nu există un astfel de centru, Serviciul de Asistență Socială al primăriei a fost obligat, conform legii, să asigure o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului social, bani care au fost achitați în luna decembrie, se arată în raportul întocmit de Direcția de Asistență Socială a Primăriei Caransebeș.


Persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale. De acest drept beneficiază şi copilul cu handicap.

Legea nr. 448/2006 stabileşte că poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care îndeplinește următoarele condiții: are vârsta minimă de 18 ani împliniți; nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate; a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției.

Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi: salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână; concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice; transport urban gratuit.

Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

banner 970 x 250